HF-forløb

Afvikles for HF-studerende på 3. og 4. semester hvert år onsdag og torsdag i uge 45.

Forløbene er et samarbejde mellem HF-institutionerne og UCL inden for områderne:

 • Business og IT
 • Kreative fag
 • Menneske og samfund
 • Sundhed
 • Teknologi, IT og science.

Tilmeldingsfristen er d. 2. september. 

Kontaktinfo og tilmelding.

Business og IT

Casene under Business og IT foregår hos følgende uddannelser:

 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Datamatiker
 • Administrationsbachelor
 • Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship.

Under hver enkelt case kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Campus Vejle
 • Middelfart Gymasium og HF
 • Rosborg Gymnasium og HF

Vejle
Forløbet foregår hos Serviceøkonom-, Handelsøkonom-, Logistikøkonom- og Datamatikeruddannelsen samt Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship, UCL, Boulevarden, Vejle.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Glamsbjerg
 • HF & VUC FYN, Odense
 • HF & VUC FYN, Ærø
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos Finansøkonom-, Markedsføringsøkonom-, Serviceøkonom-, Handelsøkonom og Administrationsbachelor, UCL, Seebladsgade, Odense.

Kreative fag

Forløbet foregår hos følgende uddannelser:

 • Ergoterapeut
 • Lærer
 • Pædagog.

Under hver enkelt case kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Casebeskrivelse (følger ultimo maj).

Program (følger primo okt.).


HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fredericia Gymnasium
 • Fyns HF
 • HF & VUC Fyn, Svendborg
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium

Odense
Forløbet foregår hos ergoterapeut-, lærer- og pædagoguddannelsen UCL, Niels Bohrs Allé, Odense.

Menneske og samfund

Casene under Menneske og samfund foregår hos følgende uddannelser:

 • Lærer
 • Pædagog
 • Socialrådgiver.

Under hver enkelt case kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


Tilmelding er åben for

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Odense
 • HF & VUC FYN, Glamsbjerg 
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole
 • Nyborg GymnasiumHF & VUC Fyn Svendborg

Odense
Forløbet foregår hos lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen, UCL, Niels Bohrs Allé, Odense.

Casebeskrivelse

Program

Forberedelsesguide

Holdfordeling


HF-institutioner, som kan deltage:

 • HF & VUC Fyn, Svendborg
 • HF & VUC Fyn, Ærø
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium

Svendborg
Forløbet foregår hos pædagoguddannelsen UCL, Klostervænget, Svendborg.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Rosborg Gymnasium og HF

Vejle
Forløbet foregår hos socialrådgiveruddannelsen, UCL, Vestre Engvej, Vejle.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Rosborg Gymnasium og HF

Jelling
Forløbet foregår hos lærer- og pædagoguddannelsen, UCL, Jelling.

Sundhed

Casene under Sundhed foregår hos følgende uddannelser:

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske.

Under hver enkelt case kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium og HF

Vejle
Forløbet foregår hos sygeplejerskeuddannelsen, UCL, Vestre Engvej, Vejle.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • HF og VUC Fyn, Svendborg
 • HF & VUC FYN, Ærø
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium

Svendborg
Forløbet foregår hos sygeplejerskeuddannelsen (i samarbejde med fysioterapeutuddannelsen fra Odense), UCL, Klostervænget, Svendborg.

Casemateriale inkl. forberedelsesguide

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Glamsbjerg 
 • HF & VUC FYN, Odense
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerskeuddannelsen, UCL, Niels Bohrs Allé, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Odense
 • Middelbart Gymnasium og HF
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos bioanalytiker- og radiografuddannelsen, UCL, Niels Bohrs Allé, Odense.

Teknologi, IT og science

Casene under Teknologi, IT og science foregår hos følgende uddannelser:

 • Multimediedesigner
 • Uddannelser inden for IT
 • Uddannelser inden for teknologi og byggeri.

Under hver enkelt case kan du se, om casen er målrettet din HF-institution.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Middelbart Gymnasium og HF

Odense
Forløbet foregår hos Multimediedesigneruddannelsen, UCL, Seebladsgade, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-instituioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole
 • Nyborg Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium og HF

Odense
Forløbet foregår hos uddannelserne inden for byggeri, UCL, Seebladsgade, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)

HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF og VUC, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos produktionsteknologuddannelsen, UCL, Seebladsgade, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF og VUC, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos jordbrugsteknolog, UCL, Seebladsgade, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF og VUC, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos energiteknologuddannelsen, UCL, Seebladsgade, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)

HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF og VUC, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos automationsteknologuddannelsen, UCL, Seebladsgade, Odense.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-institutioner, som kan deltage:

 • Campus Vejle
 • Fredericia Gymnasium
 • HF & VUC Fredericia
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Rosborg Gymnasium og HF

Vejle
Forløbet foregår hos procesteknologuddannelsen, UCL, Boulevarden, Vejle.

Casebeskrivelse

Program (følger primo okt.)


HF-institutioner, som kan deltage:

 • Fyns HF
 • HF & VUC FYN, Odense
 • Mulernes Legatskole
 • Odense Katedralskole

Odense
Forløbet foregår hos datamatikeruddannelsen, UCL, Seebladsgade, Odense.

Krav og forventninger

Tal om formål, fagligt indhold og hvad eleverne skal have ud af de to dage.

Kvalitet og udbytte af dagene er størst, når eleverne er godt forberedt hjemmefra.

Brug læringsobjektet som et supplement til forberedelsen - link udsendes i september.

Det forventes, at HF-eleverne er tilmeldt forløbet som et fagpakkehold med ledsagende HF-lærer (der kan være undtagelser ved mosaikhold).

Forløbet skal være en god oplevelse for både elever og lærere.

Vær nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret.

Opsamling og rapportering sker hjemme på HF-institutionen.

Knyt oplevelserne til de forventninger og spørgsmål, som eleverne havde inden forløbet.

Eleverne kan i grupper eller sammen på holdet reflektere over, hvad den erhvervede viden giver af perspektiver i relation til videregående uddannelse.  

Forløbene indgår som en del af den 2-årige HF, og vi har et fælles ansvar for at opfylde visse krav.

Under praktikdagene hos UCL er målet at få eleverne til at reflektere over, hvordan den viden, de opnår, kan anvendes i forhold til videregående uddannelse og fremtidige jobmuligheder.

Gennem praksisnær undervisning og hands-on erfaringer inden for forskellige faglige områder skabes der en kobling mellem Hf-fagenes teori og deres praktiske anvendelse.

Tilmelding og kontakt

Oplysninger

Ved tilmelding skal følgende oplyses: 

 • Uddannelsesinstitution
 • Holdnavn og antal elever
 • Liste med de elever, der deltager
 • Ledsagende HF-lærer.

Tilmeldingsfrist: 2. september kl. 12

Tilmeld

Tilmelding holdvis

Ved tilmeldingen til praktikforløb for HF-elever er det afgørende at bevare den rette gruppedynamik på brobygningsholdene.

HF-eleverne skal føle sig som en integreret del af et socialt og fagligt fællesskab med stabile rammer. Derfor arbejder UCL på at holde hf-holdene samlet og undgå små hold, der er sårbare over for manglende fremmøde.

HF-eleverne tilmeldes som samlet fagpakkehold, og deltager i forløbet sammen med holdets lærer.

Kontakt

Winnie Ravn

Brobygningskoordinator

40 46 72 86

Tildeling af cases

Du har mulighed for at tilmelde dit hold til en ønsket case.

UCL forbeholder sig ret til efterfølgende at fordele de tilmeldte hold, så der er taget højde for geografi og fx kapacitet i speciallokaler.