Samarbejde med fysioterapeutuddannelsen om sundhedsfremme og forebyggelse

Har din virksomhed eller arbejdsplads behov for at sætte fokus på sundhed og forebyggelse? Så har I mulighed for at indgå i et spændende samarbejde med studerende fra Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

Indhold i projektet, opstart uge 6 eller uge 13

UCL’s fysioterapeutstuderende skal på 5. semester udarbejde et projekt i grupper af 3–4 studerende med følgende indhold:

  • Afdække og analysere sundhedsadfærd hos en specifik målgruppe samt foretage en vurdering af eventuelle sundhedsskadelige påvirkninger.
  • Planlægge og udføre en afrapportering til de involverede grupper samt eventuelle relevante fagpersoner med henblik på optimering af forholdene.
  • Anvende sundhedspædagogiske principper for at motivere gruppen til ændret sundhedsadfærd.

I kan forvente at få en sundhedsprofil på den involverede gruppe samt ideer og redskaber til ændret sundhedsadfærd. Endvidere får I viden om de påvirkninger målgruppen udsættes for, samt de konsekvenser påvirkningerne har for helbredet på længere sigt.

Afhængig af målgruppen kan de studerende arbejde med områder indenfor:

  • Fysisk aktivitet.
  • Ekstreme belastninger.
  • Påvirkninger fra omgivelserne (fysiske, psykiske og sociale faktorer).
  • Ergonomi, arbejds- og undervisningsmiljø.

Vilkår og samarbejde

Det er en forudsætning for at få det bedste resultat, for både jer og de fysioterapeutstuderende, at de studerende har mulighed for at have kontakt med målgruppen og indsamle oplysninger fra gruppen enten ved observationer, interview eller spørgeskemaer.

Vi anbefaler desuden, at lederen i enheden med ansvar for arbejdsmiljøet er tilgængelig for eventuelle spørgsmål og ser arbejdsmiljørepræsentanten som en naturlig samarbejdspartner.

Praktisk forløb

De studerende kontakter jer i løbet af opstartsugen og aftaler med jer, hvornår de kommer første gang. Ved første besøg er I selv med til at definere, hvad I ønsker, de studerende skal have fokus på. De studerende er delt i 2 hold.

I skal beslutte om I ønsker opstart af projekt i uge 35 eller uge 43.

Selve projektperioden strækker sig over ca. 12 uger.

I forløbet vil de studerende have behov for at komme flere gange - ca. 5 gange afhængig af målgruppe og problemstilling. Undervejs i forløbet modtager de studerende vejledning og undervisning relateret til projektet. Projektet afsluttes med eksamensopgave.

Kontakt

Vi håber ovenstående har vagt jeres interesse.

Udfyld vores skema her og send det retur til frla@ucl.dk 

Har I brug yderligere oplysninger, kan disse fås ved henvendelse til:

Frederik Lassen
Adjunkt i Fysioterapi
25 53 39 30, frla@ucl.dk