Drift og vedligehold

Akademimodul

Lær at idriftsætte, drifte og vedligeholde automatiske anlæg. Modulet omhandler procedurer for idriftsættelse og indkøring af automatiske anlæg, systematisk vedligehold ud fra registrering af driftstimer, samt brugen af diagrammer og manualer.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du får både den teoretiske viden vedr. gældende standarder for vedligehold samt de praktiske færdigheder og kompetencer ift. planlægning og udførelse af vedligehold samt kvalitetssikring heraf.

Du opnår kompetencer til at håndtere og ajourføre vedligeholdelses manualer herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation efter gældende regler og normer.

Indhold

På dette modul bliver du undervist i:

  • Gældende standarder for vedligehold
  • Teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • Systematisk vedligehold af automatiske anlæg
  • Planlægning af løsninger til vedligehold
  • Ajourføring af vedligeholdelsesmanualer
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

19. november 2019 - Vejle

9. november 2020 - Vejle

Forløb