Automation og drift

Akademiuddannelse

Drømmer du om en fremtid, hvor du kan arbejde med udvikling og drift af automatiserede anlæg? Så skal du tage denne akademiuddannelse i Automation og drift. 

Som du sikkert allerede ved, så får automation større og større betydning i vores hverdag. Det gælder for eksempel på energiområdet, i velfærdssektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion. 

Med en akademiuddannelse i Automation og drift står du stærkt til at varetage jobfunktioner inden for automation og drift – både nationalt og internationalt.

Uddannelsen i Automation og drift tager udgangspunkt i at kvalificere dig til at kunne deltage i udvikling og drift af automatiske anlæg i industrielle produktioner eller i virksomheder inden for offshore olie og gas.

Efter endt uddannelse kan du:

  • bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller i virksomhederne
  • stå i spidsen for den praktiske installation herunder opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske eller offshoreanlæg i produktionstekniske miljøer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig bl.a. til elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere eller til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med automationsrelaterede opgaver som for eksempel planlægning af udviklingsopgaver, modellering, automatiseringsarkitektur mv.

Det forudsættes, at du har grundlæggende kompetencer inden for PLC, der som minimum svarer til, at du:

  • har viden om PLC’ens anvendelsesområde
  • kan beskrive PLC’ens funktioner og opbygning ved hjælp af PLC’ens blokdiagram
  • kan programmere logiske grundkoblinger, timer- og tællerfunktioner i en PLC, herunder gemme, hente og arkivere PLC-programmer korrekt
  • kan montere og idriftsætte en mindre PLC-styring
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder