Inkluderende indsatser

Akademimodul

Vil du lære mere om, hvordan det pædagogiske arbejde inden for ungdomsområdet placerer sig i en samfundsmæssig sammenhæng?
Styrk din viden om centrale sociologiske teorier, tænkning og metoder til dit arbejde.

Tilmeld modul

Lær om større børn og unge i et sociologisk perspektiv!

Fagligt indhold 

Du lærer at arbejde udviklingsorienteret i forhold til inklusion, så du kan medvirke i planlægningen og iværksættelse af inkluderende indsatser i samarbejde med de unge, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

Du får viden om:

  • social ulighed, inklusion og eksklusion
  • grupper, venskaber og mobning
  • velfærdsstatens organisering og udvikling samt dens betydning for det pædagogiske arbejde
  • introduktion til sociologiske undersøgelsesmetoder.

Udbytte

Efter Inkluderende indsatser kan du identificere inkluderende- og ekskluderende mekanismer i praksis samt vurdere, begrunde og indgå i evaluering af den pædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Inkluderende indsatser er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde og udviklingsarbejde for unge mennesker.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb