Maskinteknologi - Industri

Akademimodul

Med modulet ’Maskinteknologi, industri’ vil du arbejde med kvalitetssikring af maskinanlæg. Du vil lære at risikovurdere og vælge komponenter ud fra sikkerhedskategorier. Du vil komme i gennem dimensionering af elektriske komponenter, samt opbygning af elektriske kredsløb.

Tilmeld modul

Beskrivelse

I gennem modulet vil du opnå:

  • Viden om grunddiscipliner, herunder dokumentation og risikovurdering
  • Forståelse for komponenters anvendelse og funktion
  • Gældende standarder og normer inden for automatiske industri anlæg
  • Planlægge og forstå den tekniske virkemåde, så de fungerer driftssikkert og optimalt
  • Passende anvendelse af praktiske teknikker til analyse, vurdering, redesign og simulering
  • Give forslag til ændring af maskiners opbygning og design med henblik på optimering
  • Vurdere et maskinteknisk anlæg med henblik på energioptimering

Modulet kan tages som enkeltstående kursus eller som en del af akademiuddannelsen i automation og drift. Faget er et retningsspecifikt fag på uddannelsesretningen Industri.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

17. marts 2020 - Vejle

8. marts 2021 - Vejle

Forløb