Maskinsikkerhedskursus

Kursus

På dette kursus bliver du undervist og får rutine i at anvende og vedligeholde maskiner i værkstedet. Der indgår didaktiske overvejelser i forbindelse med elevernes sikkerhed.

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere og pædagoger som underviser i håndværk og design, og anvender værksted og maskiner.

Formål

Deltagerne får et solidt kendskab til de eldrevne maskiners muligheder og begrænsninger, og opnår rutine i at anvende disse.

Deltagerne opnår indsigt i risici og sikkerhed i forbindelse med undervisning i fagområdet, og bliver i stand til at kunne betjene og til dels vedligeholde de i værkstedet anvendte maskiner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Indhold

  • Instruktion i brugen af og vedligeholdelse af båndsav, afretter/tykkelseshøvl, rundsav og i andre af værkstedets anvendte maskiner
  • Instruktion i risiko og faremomenter forbindelse med undervisning faget
  • Didaktiske overvejelser i forbindelse med elevers anvendelse af maskiner

Deltagerne arbejder individuelt med eget projekt relateret til maskinbrug.

Anvendelse

Undervisningen består af oplæg, øvelser samt praktiske arbejdsprocesser. Når du har gennemført kurset i maskinsikkerhed, kan og må du betjene maskiner i forbindelse med undervisning i håndværk og design.

Sussi Skjoldan
Sussi Skjoldan Kursussekretær
Kathrine Henriksen
Kathrine Henriksen Kursussekretær
Tilmeld kursus

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb