Netværk for læsevejledere

Kursus

Deltag i UCLs stærke faglige netværk for læsevejledere og læsevejlederstuderende. Vi mødes tre gange om året til faglige oplæg fra eksperter om aktuelle problemstillinger af relevans for arbejdet som læsevejleder.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Dette læsevejledernetværk har fungeret gennem rigtig mange år i UCL-regi. Hvert år siger vi velkommen til nye medlemmer og glæder os over, at vi både er fagligt mangfoldige, men samtidig alle optagede af mange af de samme udfordringer i forhold til børns læseudvikling og læring gennem læsning. På dette års møder tager vi fat om tre vidt forskellige temaer, som alle optager læsevejledere landet over. Læs om de tre oplægsholdere og deres temaer herunder. Hver gang er der tid til at drøfte oplæggets relation til læsevejlederopgaven. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer i netværket.

Første netværksmøde - 1. oktober Odense - 2. oktober Vejle.

Børns læsning - et inspirationsoplæg om børns læse- og medievaner i en digital tidsalder.

Stine Reinholdt Hansen
Adjunkt, forskningsmedarbejder og ph.d., UCL

På årets første mødegang får vi besøg af adjunkt og ph.d Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk. Hun er særligt optaget af børns læse- og medievaner samt formidling af læsetiltag i skole og bibliotekssammenhænge, og hun er i den forbindelse projektleder for en ny landsdækkende læse- og medievaneundersøgelse for de 9-13 årige. Det er de nye fund fra denne undersøgelse, hun vil dele med os på årets første netværksgang. Efterfølgende er der tid til at diskutere, hvad undersøgelsens resultater betyder for læsevejlederens arbejdsfelt.

 

Andet netværksmøde - 4. februar Odense - 5. februar Vejle

Konsulent fra Kompetencecenter for Læsning

Mange ordblinde elever og deres lærere bliver introduceret til læse-skrive-støtte-programmer, men hvad skal der til for at programmerne integreres hensigtsmæssigt i den almene undervisning i skolen? Hvordan overføres de lærte strategier og teknikker til arbejdet i elevens læringsmiljø? Hvilke rutiner og strukturer giver mening for ordblinde elever når de skal lære på lige vilkår? Kompetencecenteret for Læsning i Aarhus præsenterer deres erfaringer med LST som kvalificerende redskab og vil samtidig præsentere hvordan der bygges bro mellem indsats og det efterfølgende arbejde i elevens læringsmiljø.

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus er en kommunal indsats til de hårdest ramte ordblinde børn og unge. Indsatsen er designet som en længerevarende indsats på 1,5 år, hvor eleven, forældrene, lærerne og skolen inddrages i arbejdet med ordblindheden.

Tredje netværksmøde - 22. april 2020 - Huset Middelfart

Undervisning i Ordkendskab

Elisabeth Arnbak, Danmarks Pædagogiske Universitet

Det er vigtigt for vores elever, at de udvikler et godt ordkendskab. Et godt ordkendskab er særligt vigtigt i den faglige læsning ? og dermed læring i fagene, men det er også helt nødvendigt i mange hverdagssituationer, hvor eleverne skal kunne kommunikere deres behov, holdninger og ønsker præcist og klart. Der er derfor et stort behov for viden om, hvordan man gennem undervisning kan fremme elevers tilegnelse af nye ord under læsning. Vi glæder os derfor til, at Elisabeth Arnbak med sit oplæg sætter fokus på den nyeste viden om, hvordan vi kan støtte eleverne i at udvikle deres ordkendskab og deres ordlæringsstrategier.

Målgruppe

Læsevejledere og andre, der interesserer sig for børns læseudvikling og læsevejlederens opgaver.


Formål

Formålet er at skabe et forum for viden- og erfaringsdeling, hvor deltagerne samtidig holdes opdaterede med den nyeste viden og forskning på læse- og vejlederområdet.

Desuden får deltagerne mulighed for at få indsigt i nyeste læremidler og kurser.


Anvendelse

Kurser indeholder både praksisnære aktiviteter, videndeling og oplæg.

Tilmeld kursus
4. februar 2020 - Odense M
5. februar 2020 - Vejle
Forløb