Håndværk og design

Håndværk og design undervises der i fra 4.-7. klasse.

Hvorfor læse håndværk og design på læreruddannelsen?

Du lærer at skabe kreativ undervisning

I undervisningsfaget håndværk og design arbejder du både med din egen kreativitet, og hvordan du som lærer kan skabe en spændende undervisning i skolen.

Du tilegner dig håndværksmæssige kompetencer, og du arbejder i praksis med designprocesser og udvikling af produkter i fx træ, metal og tekstiler.

Undervisningen veksler meget mellem teori og praksis

Du får en teoretisk viden om alt fra form, farve, komposition og håndværksmæssige teknologier til håndværk og design i et kulturelt og historisk lys.

Den praktiske og teoretiske del bindes sammen, så du bliver rustet til at kunne skabe en differentieret og innovativ undervisning, der tager udgangspunkt i fælles mål og skoleelevers forudsætninger.

Indhold i faget håndværk og design

Undervisningsfaget håndværk og design er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema:

  • Håndværk, læring og design.
  • Design, kultur og didaktik.
  • Innovation og entreprenørskab i håndværk og design.

Modul 1: Håndværk, læring og design

På modul 1 opnår du grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer.

Der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk og kommunikation.

Du arbejder med anvendelsesmulighederne for forskellige materialer som fx træ, metal og tekstil.

Du har bl.a. også fokus på håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse.

Modul 2: Design, kultur og didaktik

På modul 2 eksperimenterer du med idéudvikling, metode, udtryk og materialer.

Du arbejder med forskellige former for designprocesser og fremstilling af produkter. Herigennem lærer du at sætte rammerne for varierede designprocesser med relevante materialer og teknologier.

Undervejs er der fokus på forskellige kulturer og tidsperioder set i et håndværksmæssigt perspektiv.

Modul 3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design

På modul 3 er der fokus på at udvikle undervisning, der giver en innovativ og entreprenant tilgang til problemløsning.

Du lærer at analysere design som udtryk for smag, behov og tidsånd.

Endvidere bliver du klædt på til at udvikle samarbejde med fx værksteder, museer, virksomheder og institutioner.

 

Tilbage til Læreruddannelsen