Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Du kan specialisere dig i at undervise i idræt for elever på 1.-6. klasse eller elever på 4.-10. klasse.

Hvorfor læse idræt på læreruddannelsen?

Du lærer at udvikle børns livskvalitet gennem undervisningen

Idræt handler i høj grad om at skabe livskvalitet hos børn og unge.

Det er et fag, hvor du hele tiden bliver udfordret og har det sjovt, mens du lærer, hvordan du kan skabe en undervisning, der er med til at udvikle fysiske og sociale evner hos dine elever.

I idræt arbejder du med mange og alsidige idrætsdiscipliner. Lige fra atletik og gymnastik til boldspil, dans, leg og aktiviteter på vandet.

Undervisningen veksler meget mellem teori og praksis

Teori fylder en del i idrætsfaget, og den bliver hele tiden knyttet op på den praktiske del af undervisningen.

Du får indsigt i børns udvikling og læring, teorier om idrættens kvaliteter og sundhed.

Du bliver også klædt på til at planlægge og udvikle undervisning i idræt.

Indhold i faget idræt

Undervisningsfaget idræt er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Idrætsfagets basis, kultur og værdier.
  • Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning.
  • Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet eller på mellemtrinnet og i udskolingen.

Modul 1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier

Modul 1 har et bredt indhold. Du arbejder med, hvordan du kan inddrage bl.a. leg, løb, spring og redskabsgymnastik som elementer i idrætsundervisningen.

Du får også indsigt i idrætsfagets historie og idrættens værdier.

Derudover er der også fokus på anatomi og bevægelseslære.

Modul 2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning

På modul 2 er der fokus på, hvordan idrætsundervisning kan fremme fysisk og motorisk udvikling.

Du arbejder med dans, redskabsgymnastik og boldspil som undervisningselementer.

Teoretisk arbejder du bl.a. med fysiologi og træningslære. Her får du indsigt i sammenhænge mellem fysisk aktivitet og sundhed.

Modul 3

På modul 3 er indholdet aldersdifferentieret.

Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet

Der er særligt fokus på elever fra 1.-6. klasse, og du lærer om idræt og bevægelse målrettet denne aldersgruppe.

Du arbejder bl.a. med at udvikle legeaktiviteter, og hvordan leg kan fungere som mål og pædagogisk middel i undervisningen.

Du får også viden om elevers motoriske læring og udvikling, bl.a. hvordan du laver tests til at analysere og vurdere børns motoriske udvikling.

Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen

Med særlig fokus på elever fra 4.-10. klasse arbejder du med en alsidig tilgang til idræt, hvor der bl.a. indgår it og tematisk undervisning.

Du lærer at analysere og udvikle opvarmnings- og træningsprogrammer.

Du får også en forståelse for forbindelsen mellem krop, identitet og samfund i en didaktisk sammenhæng.

 

Tilbage til Læreruddannelsen