Samfundsfag

Samfundsfag undervises der i fra 8.-10. klasse.

Hvorfor læse samfundsfag på læreruddannelsen?

Kom tæt på politiske og økonomiske udviklingstendenser

I samfundsfag beskæftiger du dig med afgørende politiske, økonomiske og demokratiske udviklingstendenser - både i Danmark og resten af verden og såvel i et nutidigt som et historisk perspektiv.

Faget handler om alt fra velfærdssamfundets udvikling til vælgeradfærd og spørgsmålet om, hvorfor Danmark deltager i EU-samarbejdet.

Du skal ruste eleverne til at være aktive i demokratiet

Faget klæder dig på til at påtage dig den vigtige rolle det er at ruste de ældste elever i skolesystemet til at tage aktiv del i et demokrati.

Du bliver i stand til at lære dine elever at reflektere over økonomisk og samfundsmæssig udvikling og på den baggrund træffe selvstændige valg.

 

Tilbage til Læreruddannelsen