Samfundsfag

Samfundsfag undervises der i fra 8.-10. klasse.

Hvorfor læse samfundsfag på læreruddannelsen?

Kom tæt på politiske og økonomiske udviklingstendenser

I samfundsfag beskæftiger du dig med afgørende politiske, økonomiske og demokratiske udviklingstendenser - både i Danmark og resten af verden og såvel i et nutidigt som et historisk perspektiv.

Faget handler om alt fra velfærdssamfundets udvikling til vælgeradfærd og spørgsmålet om, hvorfor Danmark deltager i EU-samarbejdet.

Du skal ruste eleverne til at være aktive i demokratiet

Faget klæder dig på til at påtage dig den vigtige rolle det er at ruste de ældste elever i skolesystemet til at tage aktiv del i et demokrati.

Du bliver i stand til at lære dine elever at reflektere over økonomisk og samfundsmæssig udvikling og på den baggrund træffe selvstændige valg.

Indhold i faget samfundsfag

Undervisningsfaget samfundsfag er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
  • Sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og i verden
  • National- og privatøkonomi, økonomiske og velfærdsmæssige problemstilling – i Danmark og i verden

Modul 1: Politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden

På modul 1 bliver du klædt på til at undervise i politik, magt og demokrati. Du får indsigt i, hvad demokrati er.

Du lærer at analysere det danske politiske system og dets funktion ift. forskellige demokratiidealer.

Du lærer også at forholde dig analytisk til demokrati i et europæisk og globalt perspektiv.

Modul 2: Sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og i verden

Modul 2 har fokus på, hvordan elever udvikler evnen til at se sig selv som en del af et samfund, de påvirker og påvirkes af.

Du arbejder med sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab.

Du arbejder både med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.

Modul 3: National- og privatøkonomi, økonomiske og velfærdsmæssige problemstilling – i Danmark og i verden

Modul 3 giver dig indsigt i økonomiske og velfærdsmæssige problemstillinger.

Du arbejder fx med nationaløkonomi, mikro- og makroøkonomiske teorier, forbrugerteori og teori om bæredygtighed.

Modulet klæder dig på til at forstå økonomisk adfærd og interesser ud fra økonomiske, sociologiske og politologiske perspektiver.

 

Tilbage til Læreruddannelsen