Tysk

Tysk undervises der i fra 5.-10. klasse.

Hvorfor læse tysk på læreruddannelsen?

80 procent af folkeskolens elever vælger tysk

Tysk er det mest talte modersmål i EU. Næsten 100 millioner, svarende til knap hver 5. i EU, taler tysk.

Ca. 80 procent af eleverne i folkeskolen vælger tysk.

Det er dog ikke de eneste grunde til, at det er en god idé at vælge tysk som undervisningsfag.

Det handler også om kultur- og samfundsforhold

Tyskfaget handler om meget mere end sprog.

Det handler også om kultur- og samfundsforhold i Europas største land og andre tysktalende lande, herunder Tysklands historiske og nuværende betydning for Europa og Danmark.

Det meste af undervisningen foregår på tysk

Du arbejder løbende med at udvikle dine tyskkundskaber. Du arbejder også med, hvordan du laver målrettet tyskundervisning til folkeskoleelever.

Du skal forvente, at det meste af undervisningen i tysk på læreruddannelsen foregår på tysk.

Indhold i faget tysk

Undervisningsfaget tysk er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Interkulturel kommunikation
  • Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
  • Tyskundervisningens mål og midler

Modul 1: Interkulturel kommunikation

På modul 1 lærer du at tilrettelægge tyskundervisning, så den bidrager til at udvikle elevers kulturelle bevidsthed.

Du arbejder med sammenhængen mellem sprog og kultur.

Der er også fokus på samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv i tysktalende lande.

Modul 2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog

På modul 2 arbejder du med rollen som sproglig vejleder.

Du får indsigt i brugen af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog.

På modulet arbejder du endvidere med spørgsmål som: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen?

Modul 3: Tyskundervisningens mål og midler

På modul 3 får du færdigheder i at planlægge og gennemføre tyskundervisning for forskellige klassetrin.

Du lærer at vælge indhold, materialer, aktiviteter og evalueringsformer til din undervisning.

Du lærer også at analysere og vurdere læremidler til tyskundervisningen. herunder brugen af forskellige teknologier og medier.

 

Tilbage til Læreruddannelsen