Meritpædagog som sporskifte

Åben uddannelse

Uddannelsen til meritpædagog som sporskifte er for dig, der er fyldt 25 år og har gennemført en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau.

 • Mennesker
 • Pædagogik
 • Relationer
Varighed 2 år og 6 mdr.
Sted Odense
Odense
Studiestart Februar og September
Kontakt os Kontakt os

Der oprettes ikke hold med studiestart til februar 2024.

Uddannelsesfilm

Hør to studerende fortælle om pædagoguddannelsen 2:05

Arbejdsliv og karriereveje

Med en pædagoguddannelse på UCL kan du både uddanne dig til at arbejde med børn, unge og voksne.

Pædagoger kan arbejde med de mindste børn i vuggestuen, teenagerne i en ungdomsklub, socialt udfordrede voksne på en døgninstitution eller med ældre på et plejehjem.

En stor del af de uddannede pædagoger (40 %) arbejder i daginstitutioner.

Det vil sige:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver.

Cirka 20 % procent af pædagoger arbejder inden for skole- og fritidsområdet.

Det vil sige: 

 • Skole- og fritidsordninger (SFO)
 • Fritidshjem
 • Børnehaveklasser
 • Fritidsklubber.

Mange uddannede pædagoger (40 %) arbejder med mennesker, der har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Arbejdet foregår fx på: 

 • Døgninstitutioner
 • Bofællesskaber
 • Daghjem
 • Beskyttede værksteder
 • Opholdssteder
 • Familieinstitutioner
 • Børne- og ungdomspensioner.

Pædagoger får ikke kun traditionelle pædagogjob.

Du har også stor chance for at få ledelsesansvar, hvis du tager en pædagoguddannelse.

En ud af 8 uddannede pædagoger har i dag en lederstilling.

Mange pædagoger arbejder i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor de får job som eller beskæftiger sig med: 

 • Innovation
 • Omsorg
 • Coaching
 • Vejledning
 • Jobrådgivning
 • Creative Manager
 • Pædagogisk konsulent
 • Organisationskonsulent
 • Stresskonsulent.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog åbnes døre til:

 • Kurser
 • Efteruddannelser
 • Diplomuddannelser
 • Masteruddannelser
 • Kandidatuddannelser på danske og udenlandske universiteter.
Hvorfor vælge meritpædagog som sporskifte? 0:59
Morten er pædagog på en friskole 1:46
Amanda er pædagog på et børnehjem 1:43

Uddannelsesforløb

Uddannelsen til meritpædagog som sporskifte tager 2 år og 6 måneder. Den er dermed et år kortere end den ordinære pædagoguddannelse.

Det skyldes, at der på meritforløbet gives merit for uddannelsens praktikker samt for indholdselementer vedr. bachelorprojektet, studieteknik og metode.

Gennem uddannelsen vil du opnå samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse.

Sideløbende med din uddannelse skal du arbejde i en pædagogisk institution i mindst 2 år 30 timer ugentligt, hvoraf du skal have mindst 1 års sammenhængende ansættelse.

Derudover skal du arbejde 2 måneder i en anden institution. I den periode har du orlov fra din primære ansættelse.

Vi anbefaler, at du får din ansættelses- og uddannelsesaftale på plads forud for optagelse: det er det er et krav, at du har en ansættelse på plads ved studiestart og du skal bruge din ansættelse til at søge dine meritter.

På UCL kommer alle meritpædagogstuderende på et hold udelukkende for sig.

Den fysiske del af undervisningen foregår i Odense og er tilrettelagt om mandagen samt enkelte lørdage i løbet af et semester.

Undervisningen på meritpædagog som sporskifte er en kombination af:

 • Fysisk undervisning
 • Online undervisning
 • Studiegruppearbejde
 • Selvstudie.

Prøver
Undervejs på studiet er der placeret både mundtlige og skriftlige prøver.

Nogle prøver er individuelle, andre er i mindre grupper.

Alle prøver skal være bestået, før bachelorprojektet kan afleveres.

Pædagogens grundfaglighed varer lidt mere end første studieår.

På grundfaglighedsdelen klædes du på til det pædagogiske arbejde.

Du får kompetencer til at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring og trivsel.

Indholdet i grundforløbet
Du lærer bl.a. om:

 • Pædagogiske teorier
 • Menneskers fysiske og psykiske udvikling
 • Kønsidentitet og kultur
 • Kommunikation og etik
 • Pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst
 • Musik, drama og mediefag
 • Natur, udeliv og idræt.

3 kompetenceområder
Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring 3 kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis.

Pædagogiske miljøer og aktiviteter
Du opnår bl.a. kompetence til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børns udvikling.

Du får også kompetence til at begrunde faglige vurderinger og valg.

Profession og samfund
Du opnår viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge, professionen er en del af.

På uddannelsen til meritpædagog som sporskifte udbydes specialisering inden for dagtilbudspædagogik (0-5 årige).

Specialisering på 2. og 3. studieår
Med forløbet opnår du viden og kompetencer til at arbejde inden for det pædagogiske felt, der har fokus på udvikling, læring og trivsel hos små og mindre børn.

Specialiseringsdelen opstartes på 2. studieår sammen med et valgmodul.

På 3. studieår færdiggøres specialiseringen og valgmodulet.

Det er også på det 3. studieår, at du skal arbejde med og aflevere dit bachelorprojektet.

Arbejde inden for andre specialiseringsområder
Selvom du uddanner dig inden for denne specialisering, kan du sagtens arbejde inden for de andre specialiseringsområder, som er skole- og fritidspædagogik (6-18-årige) og social- og specialpædagogik.

Merituddannelsen udbydes efter lov om åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten er 7.000 kr. pr. halve år (i alt 42.000 kr.).

Fra 1. januar 2024 stiger deltagergebyret til 8.000 kr. per halve år.

Beløbet opkræves forud for hvert semester (med forbehold for prisregulering).

Du skal ligeledes påregne udgifter til bøger og studieredskaber.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Studiested og studieliv

UCL Niels Bohrs Allé
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Fra sansesal til røntgenrum

UCL Niels Bohrs Allé har en lang række faciliteter tilknyttet uddannelserne. Der er DidakTech lab med 3D-printere, 3D-skannere, robotter, droner og VirtualReality-udstyr, der er CT- og MR-scannere.

Her finder du også sengestuer og simulationsrum, bevægelsesrum og sanserum, storkøkkener og udekøkkener, shelters og bålsteder.

Vild med bold

UCL FC er UCL's helt eget fodboldhold for både mænd og kvinder.

Det er en social og hyggelig klub, som primært er tiltænkt studerende på UCL, men der er plads til alle, også selvom man ikke er fra UCL, og ikke har de store fodboldevner.

UCL FC handler om at være fysisk aktiv i sjove og kreative rammer, og om at mødes på kryds og tværs af studier og årgange.

Der er altid plads til nye spillere.

Slip kreativiteten løs med musik

Hvert år samles en flok studerende fra UCL på Niels Bohr Allé og skriver, instruerer og opfører et musikalsk teaterstykke. Teatergruppen er en selvstændig forening, der selv står for alle aspekter af forestillingen, fra scenografi til musikken. Studerende fra alle UCL campusser er velkomne, uanset erfaring. For selvom forestillingens indhold og udtryk er i centrum, handler teatergruppen lige så meget om sammenhold imellem de studerende.

Grotten

Fredagsbaren på Niels Bohrs Allé hedder Grotten. Men hvis du tror, at det betyder en mørk og dunkel kælder, så tager du fejl.

Listigt placeret under rampen til hovedindgangen ligger lokalerne lyst og venligt med store glaspartier. Her er en summen af liv, når de studerende slår sig løs om fredagen. Det er også her, man kan finde Fastelavnsbar, Disneyquiz, beerpong turneringer og meget andet. Som en ekstra bonus kan man bruge de store lokaler til studiearbejde i løbet af ugen.

Adgangskrav og ansøgning

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Det er ikke et krav, at du har et job inden for pædagogisk praksis forud for optagelse på uddannelsen, men det er et krav, at du har en ansættelse på plads ved studiestart.

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

For at søge ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifte skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Du skal være fyldt 25 år
 • Du har gennemført en uddannelse på minimum bachelor niveau (fx professionsbachelor, bachelor- eller kandidatuddannelse).

Såfremt du har erhvervet din uddannelse i udlandet, anbefaler vi, at du får vurderet, om uddannelsen kan sidestilles med en som minimum dansk professionsbacheloruddannelse.

Du kan læse mere her: 

Optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen (UFM.dk)

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

 

Individuel kompetencevurdering (IKV)

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte en arbejdsgivererklæring, som dokumenterer, at du har indgået en aftale med din arbejdsgiver.

Du finder skabelonen til arbejdsgivererklæring her:

Arbejdsgivererklæring meritpædagoguddannelse som sporskifte (Word)

Såfremt du ikke er i arbejde ved ansøgningstidspunktet, bedes du notere dette i ansøgningen under supplerende oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at det er et krav, at du har en ansættelse på plads ved studiestart.

Hvis du søger en stilling som pædagogmedhjælper, og du ønsker at studere på meritpædagoguddannelsen som sporskifte sideløbende med dit arbejde, er det vigtigt at du beskriver dette i din ansøgning.

I links nedenfor kan du orientere dig i ledige stillinger som pædagogmedhjælper i forskellige fynske kommuner.

Ledige stillinger i Odense Kommune

(Husk at vælge Pædagogik - almen og specialområdet, under jobområde.)

Ledige stillinger i Nordfyns Kommune

Du kan naturligvis også søge ledige stillinger inden for det pædagogiske område andre steder end i Odense Kommune. 

Sådan søger du ind

Du søger ind på via nemStudie.dk.

nemStudie.dk

 

UCL's guide til ansøgninger

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie.dk. Her kan du også følge din ansøgning undervejs.

Sommer -  31. maj

Vinter -  medio november

nemstudie.dk

 

FAQ om svar

Særligt til arbejdsgivere

Læs mere om, hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, hvis:

 • Du har en medarbejder, der ønsker at uddanne sig til meritpædagog som sporskifte.
 • Du modtager en henvendelse fra en ansøger, der efterspørger muligheden for sideløbende at uddanne sig.

Hvem kan søge?
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er en særligt tilrettelagt pædagoguddannelse målrettet professionsbachelorer, bachelorer og kandidater, der ønsker at lave et sporskifte i deres arbejdsliv. 

Ansættelse i 30 timer pr uge
Medarbejderen ansættes som pædagogmedhjælper 30 timer ugentligt, så der er mulighed for at kunne tilrettelægge arbejdet fleksibelt sideløbende med uddannelsen.

Medarbejderen skal have fri fra arbejdet hver mandag, hvor undervisningen er placeret.

Som arbejdsgiver skal du indgå en konkret uddannelsesaftale med medarbejderen inden uddannelsen påbegyndes, hvori medarbejderens mulighed for deltagelse i både den teoretiske og den praktiske del i uddannelsen skal sikres.

Ansættelse i anden institution i to måneder

Medarbejderen har også brug for to måneders ansættelse i en anden pædagogisk institution end den, hvor medarbejderen har sin primære ansættelse, med det formål at indhente pædagogisk arbejdserfaring i en anden pædagogisk institution.

Erfaringen fra de to måneders ansættelse i anden institution end primærinstitutionen skal være erhvervet efter, at medarbejderen har erhvervet bachelorgraden, som er adgangsgivende til meritpædagoguddannelsen som sporskifte.

Hvis medarbejderen allerede har to måneders pædagogisk arbejdserfaring indhentet efter, at medarbejderen gennemførte sin bachelor, er der ikke krav om to måneders ansættelse i anden institution.

Såfremt den studerende ved studiestart ikke allerede har de to måneders ansættelse i anden institution end primærinstitutionen, er det arbejdsgivers ansvar, at dette kan lade sig gøre på et tidspunkt i løbet af uddannelsen, inden bachelorprojektet påbegyndes.

Som arbejdsgiver bliver du derfor ved medarbejderens ansøgning til uddannelsen spurgt til din mulighed for at tilbyde ansættelse på din arbejdsplads til en anden studerende på meritpædagoguddannelsen som sporskifte i de to måneder.

Denne medarbejder ansættes også 30 timer ugentligt med fri hver mandag til undervisning.

Som arbejdsgiver skal du stille en praksismentor til rådighed for din medarbejder gennem uddannelsesforløbet.

Praksismentoren har til opgave at give medarbejderen løbende feedback og støtte i arbejdet med at sammenkoble teori og praksis.

Rammerne og strukturen for dette aftales mellem medarbejderen og praksismentor.

UCL samarbejder gerne med arbejdsgiver i forhold til at udarbejde en samarbejdsaftale mellem praksismentor og medarbejder.

Idet meritpædagoguddannelsen som sporskifte på UCL i Odense er en forsøgsordning godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, vil der i forbindelse med udbuddet blive gennemført en evaluering.

Du vil som arbejdsgiver derfor blive bedt om at indgå i evalueringen af det konkrete uddannelsesforløb og i den samlede evaluering af forløbet.

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

Book en vejledning

30 minutters face to face vejledning om optagelse og adgangskrav.

Seebladsgade 1, Odense C.

Book vejledning

Kontakt uddannelsen

Agnete Lyngbye Kramme

Uddannelses- og forskningsleder, Odense

29 38 60 62

agkr@ucl.dk

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

Åbent Hus uge 8

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karrieveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus