Morgendagens ledere

Er du nysgerrig på morgendagens virksomheder uden ledere?
5 spørgsmål til dig som leder: 

Dato: 22.09.2020 - Forfatter: Allan Folke Larsson

1. Vidste du, at morgendagens virksomheder, bryder med traditionelle lederroller og det gode gamle hierarki, som du kender, det er væk?

Måske er du ikke leder på den måde, du er i dag, om 5-10 år. Er det tid til, at du ser din rolle som leder på nye måder. Udviklingen i internationale virksomheder og i ledelsesforskning peger i retning af, det klassiske hierarki, som vi kender så godt, er under grundlæggende forandring.

Arbejdspladserne bliver digitale. Markederne bliver påvirket af globale tendenser og stigende kompleksitet. Fremtidens organisationer skal mestre noget, vi endnu kun kan drømme om. De skal kunne håndtere meget komplekse problemer på en effektiv måde, der mindsker spild.

Svaret fra den belgiske forfatter – og tidligere McKinsey-konsulent – Frederic Laloux er enkelt men dramatisk provokerende: Fremtidens organisationer har ikke behov for ledere – men masser af ledelse. Laloux har gennem de seneste år opsøgt og undersøgt en række usædvanlige og eksperimenterende organisationer, der forsøger at levere svar på de krav, der stilles til fremtidens organisationer.

I sin bog ”Reinventing Organizations” beskriver han, hvordan disse organisationer fungerer på måder, der er radikalt anderledes, end det vi kender i dag. Fremtidens organisation har intet formelt hierarki har. Der er altså ingen formel ledelsesret og dermed naturligvis heller ingen ledere. Og det uanset om vi taler om organisationer med 20 eller 10.000 ansatte. 

Grundidéen er, at de mennesker, der til dagligt konkret har med organisationens opgaveløsning og problemer at gøre, også er dem, der bedst kan tage sig af dem. Derfor organiseres produktionen i teams, som står for (næsten) alt fra indkøb af toiletpapir over opgaveløsning til økonomi, design, markedsføring, kundekundekontakt mv.

2. Vidste du, at virksomheder helt uden ledere vinder frem i nogle af de mest succesrige store internationale virksomheder?

Hvordan skal en stor virksomhed dog klare sig uden en koncerndirektør i spidsen? Hvem skal afstikke kursen, og hvem skal finde den nihalede pisk frem, når det indimellem bliver nødvendigt, hvis man ikke har en topchef?

En stor dansk virksomhed, NKT, har valgt at skille sig med sin mangeårige topchef og valgte i stedet – ikke at ansætte en ny topchef. NKT’s selskaber skal fremover klare sig med hver deres direktør og have en tættere relation til bestyrelsen. GN Store Nord har ageret på samme vis i flere år, og selskabet har leveret de bedste væksttal i syv år.

Store internationale virksomheder går også foran i nye organisationsformer med vægt på selvstyrende teams og opbrud med klassiske ledelsesformer. Som eksempler kan nævnes den hollandske virksomhed, Buurtzorg, med 16.000 ansatte, som er den førende virksomhed målt på markedsandele ift. privat sygepleje, Den franske virksomhed FAVI, der laver reservedele til Volkswagen-fabrikkerne, og den amerikanske virksomhed EAS, der driver elværker over hele verden. Også Amazon, der er på vej ind på det skandinaviske marked, går nye veje. Det sker lige nu.

3. Vidste du, at mange dygtige medarbejdere oplever ikke at blive hørt og hyppigt føler sig demotiveret?

Gallup gennemførte i 2013 en stor undersøgelse, hvor ledere og medarbejdere blev stillet de samme spørgsmål omkring, hvor god oplevelsen er af ledelsen, og hvad der motiverer på arbejdspladsen. Svarene var ikke de samme. 9 ud af 10 medarbejdere følte sig hyppigt demotiveret af deres daglige ledelse, og oplevelsen af ledelsen er ofte den primære årsag til, at dygtige medarbejdere skifter job.

Omkostningerne for virksomhederne kan være meget store, og når undersøgelsen, der underbygges af andre tendenser, er så markant, synes det at være et vidnesbyrd om, at det er tid til for alvor at se på ledelse og ledelsesroller på nye måder.

De klassiske, hierarkiske organisationsformer har været fremragende til mange ting, men alt tyder på, at de store forandringer i vores digitale og globale samfund fører til, at der er brug for at udvikle andre ledelses- og organisationsformer for at kunne følge med tiden og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.

4. Er selvstyrende teams en vej frem i din virksomhed?

Hvad vil det egentlig sige alt sammen? Det lyder jo også nyt og skræmmende, når selvstyrende teams tager over. Forandringer af hierarki og ledelsesroller betyder selvfølgelig ikke, at ledelse er en by i Rusland. Undersøgelser viser, at organisationer med nye organisationsformer også har stor ledelseskraft. De er handlekraftige og meget forandringsduelige i deres daglige virke.

Selvstyrende teams har bemyndigelse til at træffe beslutninger om alt, så længe de overholder fastlagte rådgivningsproceducerer og rådfører sig med de kolleger, der berøres af beslutningen, og de som ved mest om den. Typisk er teamene støttet af sparringspartnere frem for ledere. For at kunne lykkes med en sådan organisations- og styringsform er det afgørende, at organisationens formål er meget tydeligt for alle medarbejdere.

5. Hvordan vil du og din virksomhed klæde dig på til morgendagens lederrolle - og dermed også din karriere?

Ja, det er er rigtig godt spørgsmål, og der er ikke nogen, der kan give dig et præcist svar. Det gælder om at holde hovedet lidt koldt og tænke ret jordnært over, hvordan det ser ud i din virksomhed og i din rolle som leder. Hvad kan du måske gøre bedre i dag, og hvilke veje er der at gå i morgen?

Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling

Mød Allan Folke Larsson

Allan Folke Larsson underviser bl.a. på Diplom i ledelse. Han har mange års ekspertise inden for strategisk planlægning og retning af arbejdsstyrke, talentstyring, forretningstransformation, medarbejderengagement, performance management og organisatorisk effektivitet.

Allan Folke Larsson går efter at være tankevækkende, velbevandret og altid bringe en afbalanceret tilgang til enhver situation. Ud over ledelse underviser han i fag som salgspsykologi og grundlæggende salg.

Allan Folke Larsson

29 46 19 44

alfl@ucl.dk

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?