GUIDE: Sådan skaber du hurtig struktur i din fjernundervisning

Corona-udbruddet betyder, at mange lærere og undervisere skal afholde fjernundervisning. Det er for mange helt nyt.

Til jer har vi lavet denne guide som kan bruges til at skabe god og hurtig struktur i din fjernundervisning.

Dato: 01.04.2020 - Forfatter: Simon Valsted Lehnskov Grandt

Modellen består af

Fagligt loop

Arbejds-loop

Feedback-loop.

imagehlbu.png

Trin 1: Opstart

I en situation hvor fjernundervisning er nødvendigt, er din første opgave som underviser at få etableret kontakt til dine studerende. Start jeres første møde med at afstemme forventninger mellem jer, lav en plan for den kommende tid, og aftal hvilke digitale kommunikationsveje i bruger. I kan for eksempel etablere et online-møderum, der kan erstatte det fysiske rum.

Trin 2: Fagligt loop

Det faglige loop handler om at klæde de studerende fagligt på, så de kan arbejde hjemmefra og deltage i gruppearbejde.

Her præsentere du først det faglige indhold. Det kan du vælge at gøre synkront, hvor du og de studerende er online samtidig og undervisningen foregår live. Eller asynkront, hvor du optager undervisningen, og de studerende efterfølgende tilgår den.

Herefter stiller du de studerende deres opgave. Det er en god idé at stille gruppebaserede opgaver, så de studerende oplever kontakt med hinanden. 

Trin 3: Arbejds-loop

I arbejds-loopet arbejder de studerende selvstændigt eller i grupper med opgaverne.

Arbejds-loopet kan variere i længde alt efter opgavernes omfang. Hvis der er tale om længere opgaver, kan du for eksempel lave korte vejledningsmøder undervejs, så de studerende kan stille spørgsmål, og du kan vurdere, om de har brug for yderlig undervisning eller vejledning.   

Trin 4: Feedback-loop

Arbejds-loopet følges op af et feedback-loop, hvor de studerende får feedback på de opgaver, de har lavet. Feedback er ekstra vigtigt, når man ikke kan være fysisk sammen.

Efter feedback er det en god idé med en fælles afrunding, hvor du samler op på den afsluttede cyklus. Tydeliggør at cyklussen er slut, og giv de studerende mulighed for at komme med feedback, så du løbende kan justere din fjernundervisning.

Cyklussen starter forfra, når en ny opgave påbegyndes.  

 

Simon Valsted Lehnskov Grandt Konsulent, cand.pæd. i it-didaktisk design

Mød Simon Valsted Lehnskov Grandt

Simon Valsted Lehnskov Grandt har en baggrund som dagogisk it-vejleder og lærer i folkeskolen. Han har en praksisnær erfaring med at vejlede og understøtte lærere i deres brug af digitale værktøjer. 

Simon Valsted Lehnskov Grandt er læringskonsulent med speciale i digital læring. Han varetager digitaliseringen af undervisning på UCL’s grunduddannelser, samt efter- og videreuddannelser.

Simon Valsted Lehnskov Grandt

60 18 46 76

svlg@ucl.dk