UCL samarbejder med FGU-institutioner

De nye forberedende grunduddannelser i alle landets kommuner er resultatet af en omfattende reform med store politiske visioner og målsætninger bag.

Næsten 50.000 unge under 25 er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Det tal skal være halveret i 2030.

Læs mere om Forberedende grunduddannelse - FGU 

Dato: 05.11.2020

Ikke meget “vi plejer” over det nye fundament

Det er måske lidt overset i de større uddannelsesdiskussioner, at der i virkeligheden er tale om at udvikle en helt ny pædagogisk tænkning og praksis, som skal hjælpe de unge på andre måder end tidligere, og hvor FGU’s medarbejdere i høj grad skal udvikle en ny professionsidentitet.

FGU har fusioneret forskellige fagligheder og kompetencer fra tidligere produktionsskoler og VUC’s almene voksenuddannelser. Visionerne er: at udvikle læringsfælleskaber, der på nye måder skal hjælpe de unge, som af forskellige grunde har haft det svært i folkeskolen, videre i uddannelse og beskæftigelse. Det skal ske i et tæt samarbejde med kommunernes ungeindsatser. Bl.a. skal der søges målrettede samarbejder med lokale uddannelser og erhvervsliv. Det er en stor opgave, som vi på UCL finder utroligt spændende både at være vidne til og at hjælpe med.

Fokus på kompetenceudvikling, mangfoldighed og relationer

Vi har mange års erfaring inden for områder som inklusion, socialpædagogik, ungdomsuddannelse- og vejledning. Vi tror på, at uddannelser, læringsfællesskaber og professionsidentitet skal udvikles tæt på praksis, og anvender aktionslæring som metode. I øjeblikket hjælper vi to FGU-institutioner på Fyn med større kompetenceudviklingsforløb.

Vi har fokus på:

  • hvordan visioner bag FGU indebærer en radikal ny måde at arbejde på pædagogisk og didaktisk
  • vejledernes centrale rolle og samarbejde med kommunernes ungeindsatser
  • elevgruppens mangfoldighed
  • relationer mellem lærer og elever
  • ledernes opgaver omkring forandringsledelse og pædagogisk ledelse
  • hvordan administrative medarbejdere understøttes.

Et fælles rum igennem 3 forskningsområder

På UCL finder vi de nye samarbejdsflader om FGU så spændende, at vi har valgt at etablere en “Forskningscirkel” på tværs af alle vores fagområder med læringskonsulenter fra FGU Fyn, som skal skabe et fælles rum for problematikker, udfordringer og muligheder.

Vi vil indsamle viden og gennemføre praksisnær forskning inden for tre områder:

  • Læringsforståelser i ny praksisorienteret ungdomspædagogik og didaktik
  • Forløbsplanen som understøttende for en helhedsorienteret lærings- og dannelsesproces i den integrerede vejledning
  • Uddannelses- og udviklingsmuligheder ved nye pædagogiske organiseringer af læringsfællesskaber set ud fra de unges perspektiver.

Baggrunden for UCL’s nye initiativer

Vores fagmiljøer i en årrække har været involveret i adskillige pædagogiske, didaktiske og organisatoriske udviklingsprojekter, f.eks. også i større projekter omkring folkeskolereformen.

Vores eksperter og undervisere deltager også i de nationale arbejdsgrupper, der har udviklet grundlaget for kompetenceudvikling af FGU-institutioner i et samarbejde mellem danske professionshøjskoler og Børne- og Undervisningsministeriet.

Anja Vesterby Høy Afdelingsleder for Videreuddannelse i Pædagogik og Læring