UCL samarbejder med FGU-institutioner

På UCL samarbejder vi med FGU-institutionerne om at udvikle en helt ny helhedsorienteret pædagogisk tænkning og praksis.

Læs mere om FGU 

Dato: 05.11.2020

De nye forberedende grunduddannelser i alle landets kommuner er resultatet af en omfattende reform med store politiske visioner og målsætninger bag.

Næsten 50.000 unge under 25 er ikke i uddannelse eller beskæftigelse, og det tal skal være halveret i 2030.

Det er måske lidt overset i de større uddannelsesdiskussioner, at der i virkeligheden er tale om at udvikle en helt ny pædagogisk tænkning og praksis, som skal hjælpe de unge på andre måder end tidligere, og hvor FGU’s medarbejdere i høj grad skal udvikle en ny professionsidentitet. Der er ikke ret meget “som vi plejer” over FGU’s nye fundament.

På FGU er forskellige fagligheder og kompetencer fra de tidligere produktionsskoler og almene voksenuddannelser på VUC blevet fusioneret, og visionerne bag er at udvikle læringsfælleskaber, der på nye måder skal hjælpe de unge, som af forskellige grunde har haft det svært i folkeskolen, videre i uddannelse og beskæftigelse. Det skal ske i et tæt samarbejde med kommunernes ungeindsatser, og der skal bl.a. søges målrettede samarbejder med lokale uddannelser og erhvervsliv.

Det er en stor opgave, som vi på UCL finder utroligt spændende både at være vidne til og at hjælpe med. Vi har mange års erfaring inden for områder som inklusion, ungdomsuddannelse, ungdomspædagogik, ungdomsvejledning og socialpædagogik, og vi hjælper i øjeblikket to FGU-institutioner på Fyn med større kompetenceudviklingsforløb, som vi har udviklet og designet i fællesskab.

Der er i forløbene fokus på, hvordan visioner bag FGU indebærer en radikal ny måde at arbejde på pædagogisk og didaktisk, og på den centrale rolle, som vejlederne har i samarbejde med kommunernes ungeindsatser. Herunder den mangfoldighed, som eleverne rummer, og på relationer mellem lærere og elever. Der er også fokus på ledernes opgaver omkring forandringsledelse og pædagogisk ledelse, samt på hvordan administrative medarbejdere understøttes. Vi tror på, at uddannelser, læringsfællesskaber og professionsidentitet skal udvikles tæt på praksis, og anvender aktionslæring som metode.

På UCL finder vi de nye samarbejdsflader om FGU så spændende, at vi har valgt, at vi også vil etablere en “Forskningscirkel” på tværs af alle vores fagområder, i eftervidereuddannelsen og forskningsafdelingen, og med læringskonsulenter fra FGU Fyn, som skal skabe et fælles rum for problematikker, udfordringer og muligheder. Vi vil indsamle viden og gennemføre praksisnær forskning inden for tre områder:

  1. Læringsforståelser i ny praksisorienteret ungdomspædagogik og didaktik.
  2. Forløbsplanen som understøttende for en helhedsorienteret lærings- og dannelsesproces i den integrerede vejledning.
  3. Uddannelses- og udviklingsmuligheder ved nye pædagogiske organiseringer af læringsfællesskaber set ud fra de unges perspektiver.

Baggrunden for UCL’s nye initiativer er, at vores fagmiljøer i en årrække har været involveret i adskillige pædagogiske, didaktiske og organisatoriske udviklingsprojekter, f.eks. også i større projekter omkring folkeskolereformen.

Vores eksperter og undervisere deltager også i de nationale arbejdsgrupper, der har udviklet grundlaget for kompetenceudvikling af FGU-institutioner i et samarbejde mellem danske professionshøjskoler og Børne- og Undervisningsministeriet.

 

 

 

Anja Vesterby Høy Uddannelsesfaglig koordinator

Er indholdet brugbart?