Om dømmekraft: Du kan ikke tage hensyn til det, du ikke ser

Du kan ikke altid vide på forhånd, hvad du skal gøre i en specifik situation. Situationens hensyn, dine erfaringer og især din dømmekraft er bestemmende faktorer. Derfor er temaet på årets netværksdag for pædagoguddannelsens praktikvejledere netop dømmekraft.

Er du praktikvejleder for pædagoguddannelsens studerende, og har du brug for ny inspiration til, hvordan du kan tale om dømmekraft med dine studerende? Du får Carsten Pederens mini-guide her.

På netværksdagen kan du bl.a. møde filosof, Carsten Pedersen, og høre mere om arbejdet med dømmekraft i praktikken.

Dato: 31.08.2020 - Forfatter: Camilla Andersen

En vekselvirkning mellem situation, erfaring og viden

- Hvis dømmekraft ikke bare handler om at gøre noget bestemt eller følge nogle bestemte retningslinjer – hvad er det så, spørger Carsten filosoferende, mens vi taler om hans oplæg til netværksdagen. For fænomenet og begrebet ’dømmekraft’ er en dynamisk størrelse, der er knyttet til den konkrete situation og den måde, du selv forstår situationen på.

- Tit tænker vi, at hvis vi følger nogle bestemte råd eller har en bestemt systematik i vores arbejde, så gør vi det rigtige. Men når du står i en tilspidset situation, så tænker du ikke altid i metoder, fremgangsmåder eller modeller – Du reagerer efter situationens aktuelle hensyn og dine erfaringer.

Når vi ikke følger råd og retningslinjer, så handler det om, at der i den specifikke situation er mange og forskellige hensyn at tage. Derfor fungerer dømmekraften i en vekselvirkning mellem situationen, dine erfaringer og din faglige viden.

- Vekselvirkningen gælder også, når du skal tackle situationshensynene i den pædagogiske praksis. Her trækker du på din faglige og specialiserede viden sammen med dine erfaringer – Dét er professionel dømmekraft, når du kan det.

Mini-guide til dit arbejde med at give kraft til dømmekraften

Dømmekraft kan ikke læres eller sikres, men du kan udvikle en måde at tænke på, hvor du giver kraft til dømmekraften. Det gælder også, når du arbejder som praktikvejleder, forklarer Carsten. Han giver derfor følgende mini-guide som inspiration til, hvordan du kan gribe det med dømmekraft an i samarbejde med de studerende:

1. Brug situationsbeskrivelser fra hverdagen
Brug en situationsbeskrivelse fra hverdagen, som viser samspil mellem børn og mellem børn og voksne, og giv dine studerende mulighed for at undersøge fænomenet ud fra en praktisk vinkel. Tal om, hvor I hver især ser forskellige tegn på dømmekraft i situationen, udveksl synspunkter og holdninger, og forsøg, om I kan indkredse en fælles definition af dømmekraft.

2. Inddrag teoretiske vinkler
Sammen med de studerende skal du løbende i praktikken inddrage sagligt og fagligt begrundede bud på, hvordan arbejdsdefinitionen kan nuanceres og kvalificeres. Begrundelserne kan både være praktiske, organisatoriske, forskningsbaserede og teoretiske. Der er således tale om en dynamisk definition af dømmekraft, der drøftes og justeres gennem hele praktikperioden

3. Giv kraft til dømmekraften
Dømmekraften kommer til udtryk i den måde, du agerer og tænker på – men den kan stimuleres ved, at du og dine studerende – ud fra jeres fælles arbejdsdefinition – udvikler nogle refleksionsspørgsmål, som I løbende trækker, evaluerer og justerer på i vejledningen.

Hvad er dømmekraft for dig?

Brug et øjeblik på at tænke over, hvad du selv lægger i ordet dømmekraft, og hvor du fx ser tegn på dømmekraft. Spørg efterfølgende din kollega, din partner eller sidemanden i bussen om, hvordan han eller hun forstår dømmekraft. Jeres definitioner vil uden tvivl være forskellige, og det er netop fordi dømmekraft både er individuelt og situationsbestemt, forklarer Carsten.

For ham handler dømmekraft om, at du har en åbenhed over for situationens hensyn, og at du hele tiden forsøger at udvide din opmærksomhed til det, du er i risiko for at overse eller overhøre.

- Når du er optaget af noget bestemt i en konkret situation, så er du ikke på jagt efter det, du overser. Derfor er det vigtigt, at du ”låner” andres øjne og udveksler erfaringer, når det handler om dømmekraft. På den måde opdager du sider af dømmekraften, som du måske ikke selv havde set.