Inddrag børnenes holdninger og oplev nye perspektiver

Fokus bør ligge på børnenes perspektiv.

Det er vigtigt at lytte til børnene og inddrage dem i beslutninger og samtaler, hvor du som voksen ikke altid skal tage styringen

Dato: 24.04.2020 - Forfatter: Mette Skovdal

Mette Skovdal, lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring, har skrevet en artikel, hvori du kan læse om, hvad der helt præcist menes med begrebet ”børnenes perspektiv”. Mette Skovdal fortæller om de tre forskellige forståelser, der betegner vægten af barnets eller den voksnes perspektiv i den givne situation. Derudover vil du blive præsenteret for forskellige teorier og begreber, som for eksempel Roger Harts ’deltagelsesstige’ og Stig Broströms ’forlæns og baglæns planlægning’.

Du vil efterfølgende kunne tage teorierne fra artiklen med dig i din hverdag, så du kan give børnene en endnu bedre oplevelse med på vejen og støtte dem i deres udvikling. Du vil opnå en større forståelse for, hvordan du mest effektivt lytter til børnene og lader deres holdninger komme til udtryk.

Artiklen indeholder eksempler på forskellige situationer, hvor problematikken med børneperspektivet kan opstå. De forskellige cases tager udgangspunkt i virkelige hændelser, som du måske også møder i dit arbejde med børn.

Det kan være svært at vide, hvornår du skal fastholde den pædagogiske dagsorden, og hvornår du skal lade barnet tage styringen. Netop dette guider artiklen dig rundt i, så du kan rette din opmærksomhed mod barnets perspektiv.

Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik

Mød Mette Skovdal

Mette Skovdal er lektor og konsulent på UCL i eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring. Hun er uddannet cand. mag. Dansk, med særligt fokus på dansk som andetsprog og russisk. Efterfølgende underviste hun i netop dansk som andetsprog, før hun blev tilknyttet UCL.

Mette Skovdal brænder for integration og at hjælpe tosprogede børn med en god start på børnehave- og skolelivet. Hun ønsker i sit arbejde at sætte fokus på børnene og deres perspektiv.

Mette Skovdals arbejdsområder dækker blandt andet Dansk som andetsprog, Sprogudvikling, Implementering af sprogindsatser og Udviklingsarbejde i dagtilbud.

Mette Skovdal

21 17 87 36

mjks@ucl.dk