Tag dit AKT- og inklusionsarbejde til nye højder

Du skaber bedre relationer, når du har fokus på relationsudvikling og klasseledelse.

Dato: 23.01.2020 - Forfatter: Maria Justesen

Arbejdet med AKT-funktioner og inklusionsarbejdet i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge har sine udfordringer, konflikter og forskellige problemstillinger. I alle disse vil der være elementer af rationel karakter, som du skal tage hånd om og medtænke, når du arbejder som AKT- og inklusionsvejleder.

Vi vil gerne hjælpe dig på vej. Derfor har vi talt med konsulent, forsker og forfatter Gro Emmertsen Lund om relationsudvikling og klasseledelse, som du kan bruge til at styrke dit faglige arbejde.

Gå direkte til de 4 konkrete råd her.

Du er nøglepersonen

Som AKT- og inklusionsvejleder er du nøglepersonen, når der skal løses samspilsproblemer eller problemer, som børn har med eller i skolen. Her er det vigtigt, at din relationsudvikling er i top, så du kan skabe et beredskab af indsatser, der kan sættes i værk til at afhjælpe barnets skoleproblemer eller samspilsproblemer.

Gro Emmertsen Lund har i sin ph.d. netop undersøgt forældres perspektiver på skolers problemhåndtering, hvor samarbejdet kørte af sporet og endte med eksklusion/skoleskift. Hun fortæller:

Fælles for fortællingerne var, at det var børn uden diagnoser og fra velfungerende middelklassefamilier. Problemerne var helt almindelige samspilsproblemer; konflikter, mobning, faglige udfordringer (for få/for mange), udelukkelse af gruppen, drillerier, larm og uro i timerne, m.m. Samspilsproblemer er altså relationelle, sociale og kontekstuelle – de udspiller sig i skolen som kontekst. Dog blev problemerne som børnene oplevede i skolen IKKE løst, men udviklede sig – samtidig med at samarbejdet mellem forældre og skole/lærer blev yderligere konfliktfyldt. Forældrenes erfaringer var, at skolerne IKKE tog hånd om problemerne, enten fordi de ikke ville eller ikke kunne.

Det er svært at arbejde som AKT- og inklusionsvejleder – det er ingen hemmelighed. Som AKT- og inklusionsvejleder er du overordnet set kulturskaber på din skole. Du står i arbejdsfeltet mellem læring, trivsel og fællesskab. Og du står i dagligdagen i samarbejdsfeltet mellem kolleger, ledere, elever og forældre. Ud over dette skal du også håndtere en bred palette af samspilsproblemer i skolen. Det kræver derfor sin kvinde eller mand at være AKT- og inklusionsvejeleder og at kunne navigere i de utallige udfordringer.

4 konkrete råd til AKT- og inklusionsvejlederen

Gro Emmertsen Lund kender alt til udfordringerne, du dagligt møder. Derfor har hun samlet sine 4 bedste råd, som måske kan hjælpe dig med at styrke dit arbejde endnu mere. De er:

  1. Bring de anerkendende grundantagelser i brug i tanker og tale om børn og forældre. Spot ressourcer, styrker, drømme (mål), potentialer og muligheder.
  2. Anlæg altid et elev-perspektiv – og udforsk elev- og forældreperspektiver via udforskende og anerkendende dialog.
  3. Fokuser indsatser på relationsudvikling og på at styrke børns skolebelonging

    a) Relationsudvikling mellem elever: styrke venskaber, styrke fællesskaber præget af mangfoldighed og samarbejde etc.

    b) Relationsudvikling mellem elever og lærere

  4. Iværksæt en hurtig og hensigtsmæssig problemhåndtering (afdæk fx hurtigt om der er ordblindhed, talblindhed, mobning, eksklusionsdynamikker, m.m. i spil, FØR der gribes til bekymringsmøder med forældrene, m.m.)

Klasseledelse og relationsudvikling

Som AKT- og inklusionsvejleder er det altafgørende, at der er fokus på klasseledelse og relationsudvikling. Gro Emmertsen Lund fortæller:

Uanset en given problemstilling - og i alle slags problemer - vil der altid være elementer af relationel karakter, som der skal tages hånd om og medtænkes. Inklusion handler om alle børns mentale og fysiske tilstedeværelse i klassen/gruppen, om deres følelse af at høre til i fællesskabet, om deres oplevelser af at kunne bidrage samt om højt relevant læringsudbytte. Klasseledelse handler om relationsudvikling mellem eleverne og mellem lærer-elever. Succesfuld klasseledelse er mere end rammer, tydelighed og regler. Det handler om stemning, om alles værdige positionering i fællesskabet og om klassens kultur. AKT- og inklusionsvejledere skal have blik for de dynamikker og for hvilke lærerhandlinger, der bidrager til det inkluderende læringsfællesskab for alle børn. AKT- og inklusionsvejlederen arbejder ikke kun med enkelte børn isoleret set, men med at øge alle børns deltagelses- og tilblivelsesmuligheder, herunder hvilke understøttende relationskompetente handlinger, lærere og pædagoger kan udføre i praksis. Derfor er det vigtigt, at have fokus på klasseledelse og relationsudvikling. ”   

Når du arbejder med disse problematikker, er viden og relevante redskaber om klasseledelse og relationsudvikling nødvendige.

Gro Emmertsen Lund har i forskellige roller så som lærer, specialklasselærer, underviser på læreruddannelsen, sparringspartner for teams, rådgiver for skoler, aktionsforsker, ph.d.- forsker, forfatter og serieredaktør mere end 15 års erfaring med klasseledelse, relationsudvikling, AKT- og inklusionsarbejde

René Vorgod Kristensen
René Vorgod Kristensen Konsulent

AKT-konference

Vil du lære mere? Så er Gro Emmertsen Lund oplægsholder på dette års AKT-konference, hvor hun præsenterer relationstænkning, og hvordan den er forskellig fra individtænkning. Derudover vil hun ved hjælp af en case illustrere de to tænkemåder i praksis, og hvad de fører til. Gro vil desuden udfolde inklusionsbegrebet i et elevperspektiv, herunder tale om tilblivelsesmuligheder i samspil, samt hvordan du som AKT- og inklusionsvejleder kan bruge relationsudvikling og elevperspektiver i dit arbejde og samarbejde med lærere og pædagoger.

Interesseret? Så kom med den 5. marts 2020 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M.