Dialogbaseret undervisning – det er meningsfuld praksis

Mundtlighed, sproget og samtalen står centralt i skolens fag. Men hvad er dialog egentlig? Og hvordan kan vi bruge den til at løfte elevernes læring? Det er det spørgsmål, som vi ­ og sikkert også du ­ arbejder med i dialogbaseret undervisning.

Dato: 09.03.2021 - Forfatter: Marianne Vincent Ancker

Dialog er noget, der skal læres

Vi skal formidle og præsentere som aldrig før. Vi arbejder med feedback, læringspartnere, co­teaching og didaktiske samtaler. Vi indgår i dialoger, monologer og samtaler hele dagen i skolen, både gennem tekst, tale og teknologi. Så lad os sætte luppen på selve dialogen.

Man kan ikke lytte, når man selv har ord i munden. Det er noget, mange elever må sande, når de skal indgå i de første gruppearbejdsprocesser eller læringspartnerdialoger.

En autentisk og meningsfuld dialog fordrer, at de kan lytte. At de kan optage, hvad den anden siger og bygge oven på dette. Men ligesom de ikke er født med evnen til at indgå i et kollaborativt gruppearbejde, er de heller ikke født med at kunne indgå i en autentisk og struktureret dialog med optag og fælles videnskonstruktion. Det skal de øve for at lære. Og det kan vi som lærere strukturere og guide eleverne til.

Det sker ved, at eleverne øver sig i at give og få feedback og øver sig i autentiske dialoger, der giver optag­ og meningsfuldhed.

I dialogen anerkender vi hinanden

Dialogisk læring er ikke blot en samtale ­ det et udtryk for, hvordan elever og lærere sammen skaber nye meningsforståelser og erkendelser ved at være undersøgende i en dialogbaseret læringsproces. Eleverne er ikke modtagere af læring, men bidragsydere (Christensen m.fl. 2019). Det fordrer, at vi arbejder med åbne spørgsmål, hvor der er plads til flerstemmighed, og hvor vi anerkender elevernes bidrag som styrende og relevante i dialogen.

For at skabe en ”ægte dialog”, hvor alles stemmer bliver hørt, er det muligt, man skal genbesøge dialogen, som man kender den. Det kan være nødvendigt at ændre på, hvordan man opfatter og anvender dialog i klasseværelset, særligt hvis dialog fx forstås som en ”samtale”, hvor ”lærer spørger ­ elev svarer”. I en ægte dialog er elevernes stemmer i høj grad med til at styre. Deres bidrag optages af læreren og af andre elever i dialogen og er med til at føre dialogen videre. At skabe og bruge den ægte dialog kommer ikke af sig selv, så som lærer skal man give sig selv og eleverne tid og rum til at øve sig.

Praksis er det, der tæller

Hvordan kommer du i gang med at øve den dialogbaserede praksis med eleverne? EVA har disse gode råd til læreren:

  • Skab plads til spørgsmål.
  • Stil både åbne og lukkede spørgsmål.
  • Vis interesse for og understøt elevernes læreproces i kraft af processuelle spørgsmål.
  • Faciliter at eleverne stiller spørgsmål.
  • Sørg for at der er fleksibel sværhedsgrad af spørgsmål, så alle kan deltage.
  • Brug spørgsmål til at guide eleven tættere på stoffet.

For at sætte en god ramme om den dialogiske praksis, er der følgende gode råd:

  1. Sæt kriterier op for produkt og proces.
  2. Kend dit optag! Hvordan ser det ud, når man optager hinandens viden? Lad eleverne øve sig i at genkende det, når de bygger oven på viden, bliver spejlet i dialogen og arbejder undrende.
  3. Det er ikke snyd, at nogen har sagt det før: Brug sætningsstartere, modellering og stilladsering.

Den dialogiske undervisning trives, når du også bruger dit team til at sætte spot på, hvordan I kan arbejde med autentiske spørgsmål, optag, meningsfuldhed og værdsættelse. Sammen kan I udvikle gode øvelser, åbne spørgsmål og projekter, og I kan øve jer i at bruge dialogisk praksis.

Kom i dybden med den dialogiske praksis

På CFU er vi optagede af den dialogiske undervisnings mange facetter. Vi ser, hvordan dialogisk undervisning bliver anvendt på mange skoler, og vi møder ønsket om at forfine den dialogiske praksis for at skabe motivation, medejerskab og mestring hos eleverne. Derfor er det ikke ny viden eller ukendt land for dig som lærer, når vi går i dybden med at arbejde systematisk med feedback kommunikation og autentiske dialoger. Men det er oplagt at forfine allerede god praksis og stille skarpt på de didaktiske greb, der virker.

Der er mange veje ind i den dialogiske undervisning, så tag gerne fat i os og hør, hvordan I kan arbejde videre på din skole, i dit team og i din klasse. Vi tilbyder vidensrejser til Norge, dialogisk vejleder eller hands-on-kurser. Vi har også erfaring med en bred vifte af rekvirerede opgaver, hvor hele skolen, teamet eller en faggruppe arbejder med dialogisk undervisning.

Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag

Nyt fra CFU

Ved at tilmelde nyhedsbrevet accepterer du vores behandling af persondata. Læs hvordan vi behandler persondata