Få betalt din uddannelse

Alt for mange kender ikke deres muligheder. Mange medarbejdere og ledere er ikke klar over, hvor mange muligheder der faktisk findes for at søge om betalt videreuddannelse.

Måske venter der dig og din arbejdsplads en glædelig overraskelse. Vi kan give dig svar og vejledning. Book 15 minutters rådgivning hos UCL.

Dato: 02.02.2021 - Forfatter: Søren Jensen

Videreuddannelse koster tid og penge

Det er en investering for både dig og din arbejdsplads. Tiden skal selvfølgelig findes og prioriteres af alle parter, men økonomien har både arbejdspladsen og du som medarbejder ofte gode muligheder for at søge om hjælp til.

Det kan være en jungle

For UCL’s karrierevejleder, Henrik Pabst, er det overraskende, at der ikke er mere opmærksomhed omkring de mange muligheder, der er for at søge økonomisk støtte til videreuddannelse – hverken hos ledelser eller medarbejdere:

- ”Det kan godt være en jungle at finde rundt i, men der er muligheder for både dig, der har en kort uddannelse, og dig der har en længere uddannelse. Faglærte og ufaglærte kan f.eks. søge støtte på op til 10.000 kr. via omstillingsfonden, som også findes i 2021. Støtteordningen gælder for dig der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. For dig, der har en længere uddannelse, findes der flere muligheder for at søge støtte, også til større beløb, i a. forskellige kompetencefonde, fortæller Henrik Pabst.

Sværere er det heller ikke

Henrik Pabst forstår godt, at det kan være svært at finde rundt i de mange muligheder, og i hvilke kriterier og krav der gælder for hvem. Men det vigtige budskab han gerne vil ud med, er at mulighederne faktisk findes for rigtig mange medarbejdere, og det gælder både i offentlige organisationer og i private virksomheder:

- Nogle gange kan ansøgningsprocesserne virke komplicerede, men sværere er det altså heller ikke. Medarbejderen har også mulighed for at ansøge på helt egen hånd og kan f.eks. vælge at tage en videreuddannelse uden for sin arbejdstid. Men procedurerne er på mange måder nemmere, hvis ledelsen og medarbejdere aftaler at ansøge om midler som del af ansættelsen, forklarer Henrik Pabst.

Morgendagens arbejdsmarked

Et af de typiske krav for at opnå støtte er, at videreuddannelsen skal dække en reel kompetenceudvikling af medarbejderen, og at uddannelsen således ikke må være en forudsætning for, at medarbejderen kan udføre sit daglige arbejde:  

- Der er tit et udtalt ønske fra både ledelse og medarbejdere om at sikre den rette kompetenceudvikling til kravene på morgendagens arbejdsmarked, og derfor er det jo en gevinst for alle parter, hvis der kan opnås støtte til dette, siger Henrik Pabst.

Som et eksempel på mulighederne fortæller en skibsfører i en artikel på UCL’s hjemmeside, hvordan hun har fået en diplomuddannelse i Ledelse finansieret, og som hun siger: ”Det var nemt for mig at få min ledelse til at sige ja, da der ikke er økonomiske udgifter for arbejdspladsen knyttet til uddannelsen – udover selvfølgelig selve arbejdstiden”.

- ”En af årsagerne er nok, at det er svært at overskue området for den enkelte. Derfor vil vi på UCL gerne tilbyde en uforpligtende 15 minutters rådgivning, hvor vi hjælper dig med på netop din arbejdsplads og med netop din baggrund at afklare, hvilke støttemuligheder der findes, og hvad du skal gøre for at få mere information og ansøge, fortæller Henrik Pabst.

Der findes mange støttemuligheder

Vi har samlet de mest kendte og populære her. For dig, der: 

  • er faglært eller ufaglært, findes Omstillingsfonden
  • har en kort uddannelse og er i arbejde, findes Statens Voksenuddannelsesstøtte 
  • arbejder med børn og unge, findes Socialstyrelsens tilskudsordning
  • er omfattet af en overenskomst, findes Kompetencefonde - muligheder for alle 
  • er offentlig ansat, findes Kompetencefonde – muligheder for alle
  • er privat ansat f.eks. Industriens Kompetenceudviklingsfond og Bygge og Anlægsbranchen, findes Brancheforeninger og organisationer 

Læs mere om de enkelte tilskudsmuligheder

Er du nysgerrig? 

Find ud af om om du kan få betalt hele eller store dele af din efteruddannelse. Vores dygtige vejleder Henrik, kan give dig svaret

Book 15 min med Henrik

Henrik Pabst Konsulent

Har du spørgsmål?