Anvendelse af kunstig intelligens

Akademimodul

Datoer og tilmeld

Styrk fremtidens opgaver ved at anvende kunstig intelligens

Fagligt indhold

Akademimodulet Anvendelse af artificiel intelligence (AI) giver dig en større forståelse for, hvad kunstig intelligens/artificiel intelligence (AI) er, og hvor det bliver anvendt. Du får desuden mulighed for at gå i dybden med et område, hvor du anvender en specifik AI-metode, fx RPA, BI eller GTP-3.

Du får viden om:

  • De forskellige sammenhænge, løsninger og brancher, du kan koble til AI
  • Udvælgelse af værktøjer til specifikke opgaver inden for AI
  • Forudsætninger og metodikker inden for AI

Udbytte

Efter endt modul har du en helt ny viden om AI, som du kan bruge til at udvikle mindre moduler, som du kan teste efterfølgende, samt løse specifikke problemer ud fra en agil tilgang, der følger udviklingen af AI.

Du opnår kompetencer til at:

  • Håndtere udviklingen af digitale intelligente løsninger med AI
  • Deltage i et udviklingsteam, hvor I anvender AI
  • Formidle anvendelse af og muligheder inden for AI til samarbejdspartnere

Niveau

Modulet hører under Akademiuddannelsen i Informationsteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Anvendelse af artificiel intelligence (AI) er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med kunstig intelligens.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb