Informationsteknologi

Akademiuddannelse

Arbejder du som IT-supporter, webintegrator eller selvstændig konsulent inden for IT? Eller er du måske endda autodidakt IT-medarbejder? Så er du kommet til det helt rette sted.

Med en akademiuddannelse i Informationsteknologi bliver du specialiseret i teorier og metoder inden for informationsteknologi. Du lærer om grundlæggende programmeringslogik, og hvordan du opbygger programmer og scripts.

Derudover får du grundlæggende viden om IT-sikkerhed, der gør dig i stand til at arbejde med og indgå i drøftelser vedr. strategier, politikker og procedurer for IT-sikkerhed.

Styrk din faglige profil

På akademiuddannelsen i Informationsteknologi kan du vælge at specialisere dig inden for to retninger:

1. Udvikling

Med uddannelsesretningen Udvikling får du viden om teorier og metoder inden for softwareudvikling og programmering.

Du bliver i stand til at udvikle og tilpasse metoder og teknikker i forhold til konkrete softwareudviklingsprojekter samt at vælge og formidle praksisnære løsningsmuligheder til brugere og samarbejdspartnere.

2. Drift

Med uddannelsesretningen Drift får du viden om teorier og metoder inden for systemadministration, it-drift og it-sikkerhed. Du bliver i stand til at anvende centrale metoder og teknikker til systemadministration og drift samt at opstille og vælge de bedste løsningsmuligheder i forhold til it-sikkerheden.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder