Informationsteknologi

Akademiuddannelse

Arbejder du som IT-supporter, webintegrator eller selvstændig konsulent inden for IT? Eller er du måske endda autodidakt IT-medarbejder? Så er du kommet til det helt rette sted.

Styrk din faglige profil

Med en akademiuddannelse i Informationsteknologi bliver du specialiseret i teorier og metoder inden for informationsteknologi. Du lærer om grundlæggende programmeringslogik, og hvordan du opbygger programmer og scripts. Derudover får du grundlæggende viden om IT-sikkerhed, der gør dig i stand til at arbejde med og indgå i drøftelser vedr. strategier, politikker og procedurer for IT-sikkerhed.

På akademiuddannelsen i Informationsteknologi kan du vælge at specialisere dig inden for to retninger:

1. Udvikling

2. Drift.

Udvikling

Med uddannelsesretningen Udvikling får du viden om teorier og metoder inden for softwareudvikling og programmering.

Du bliver i stand til at udvikle og tilpasse metoder og teknikker i forhold til konkrete softwareudviklingsprojekter samt at vælge og formidle praksisnære løsningsmuligheder til brugere og samarbejdspartnere.


Fag:

Hvis du vælger uddannelsesretningen Udvikling skal du have 2 retningsbestemte moduler (i alt 15 ECTS):

 • Du skal have det retningsspecifikke modul Systemudvikling (5 ECTS).
  På faget Systemudvikling lærer du at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store IT-systemer. Derudover lærer du at planlægge og gennemføre systemudviklingsprojekter ved brug af systematisk udviklingsmetode.

Derudover kan du vælge mellem følgende tre kombinationer som dit andet retningsspecifikke modul:

 • Videregående programmering (10 ECTS)
  På faget Videregående programmering lærer du at anvende objektorienteret programmering som programmeringsparadigme. Derudover får du kendskab til fundamentale algoritmer, datastrukturer samt formelle sprogs syntaks og semantik.

 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
  Med faget Virtual Reality programmering lærer du om mønstre og skabeloner i VR-programudvikling. Du lærer at vælge hensigtsmæssige løsninger til realisering af VR-oplevelser, så du kan indgå som kompetent programmør i VR-udviklings-/vedligeholdelsesprojekter.


Drift

Med uddannelsesretningen Drift får du viden om teorier og metoder inden for systemadministration, it-drift og it-sikkerhed. Du bliver i stand til at anvende centrale metoder og teknikker til systemadministration og drift samt at opstille og vælge de bedste løsningsmuligheder i forhold til it-sikkerheden.

Fag:

Hvis du vælger uddannelsesretningen Drift skal du have 2 retningsbestemte moduler (i alt 15 ECTS):

 • Systemdrift (10 ECTS)
  Med faget Systemdrift kvalificeres du til at arbejde med konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver i stand til på systematisk vis at tilrettelægge og administrere systemadministrationsprocesser.

 • Videregående IT-sikkerhed (5 ECTS)
  Med faget Videregående IT-sikkerhed lærer du at anvende almindelige sikkerhedsteknologier og –læsninger, herunder kryptografi. Derudover lærer du selvstændigt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Indhold og niveau

Akademiuddannelsen i Informationsteknologi har et omfang på 60 ECTS og består 4 obligatoriske fag, 2 retningsspecifikke fag, en række valgfag og et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

Retningsspecifikke moduler for uddannelsesretningen udvikling (i alt 15 ECTS)

Retningsspecifikke moduler for uddannelsesretning drift (i alt 15 ECTS)

Valgfrie moduler (30 ECTC)

Afgangsprojekt (samlet 10 ECTS)

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. Derudover kan du have et løntab på undervisningsdagene.

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål? 

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Julie Kowal for flere informationer eller aftale om personlig vejledning

Tlf. +45 2728 9438 eller juko@ucl.dk.

 

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder