Borgerkommunikation

Akademimodul

Vil du være bedre til at vejlede om de offentlige informations- og videnssystemer, hvor du understøtter borgernes og brugernes digitale kompetencer?
Du kan lære effektiv kommunikation med Borgerkommunikation!

Datoer og tilmeld

Målret din kommunikation

Fagligt indhold 

Med effektiv kommunikation kan du målrette din skriftlige og mundtlige kommunikation til forskellige målgrupper, så du kan gennemføre en offentlig kommunikationsindsats eller mundtlig vejledning af borger og bruger.

Du lærer om:

  • den offentlige sektors medie- og kanalstrategier
  • det retlige grundlag for offentlig kommunikation
  • internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer.

Udbytte

Du lærer at anvende digitale selvbetjeningsløsninger, så du kan søge relevante informationer til det daglige arbejde med borgerne og brugerne.

Efter Borgerkommunikation kan du:

  • vejlede borgere og brugere
  • guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services
  • planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning for en borger eller bruger.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb