Akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Akademiuddannelse

Arbejder du med offentlig forvaltning og administration i for eksempel en kommune, en region eller på en af statens mange arbejdspladser? Ønsker du at videreudvikle dine kompetencer, så du bliver endnu stærkere i sagsbehandling, jura, økonomi eller borgerkommunikation? Så er en akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration det rette valg.

Bliv skarp til at sagsbehandle

Med akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration kvalificeres du til selvstændigt at sagsbehandle på et fagligt og retsligt grundlag.

Du får viden om teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og retslige område, der gør dig i stand til at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig forvaltning og administration.

Du bliver ligeledes klædt på til at formidle forvaltningsretslige problemstillinger og løsninger, som f.eks. aktindsigt og klagevejledninger, til forskellige brugere og samarbejdspartnere.

Fag for akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og kommunikation:

Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration har tre obligatoriske moduler, Sagsbehandling og Analyse og metode og Organisation og psykologi:

  • Faget Analyse og metode handler om samfundsvidenskabelige metoder centreret omkring problemorienterede undersøgelser og analyser. Her lærer du at gennemføre analyse af praksisnære problemstillinger, samt hvordan du indsamler, bearbejder og analyserer både kvalitative og kvantitative data. Du får kompetencer til at bidrage med selvstændige løsningsforslag og -metoder i forbindelse med professionsrelevante undersøgelser samt til at afrapportere og formidle undersøgelser og konklusioner.
  • Faget Organisation og psykologi giver dig en bedre forståelse for den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation. Faget fokuserer på de offentlige organisationers kultur og indre dynamik, herunder de psykologiske forholds betydning for samarbejde, udvikling og forandring. Herigennem lærer du at analysere og forstå dine egne reaktioner i en arbejdskontekst samt at bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper.
  • Faget Sagsbehandling tager udgangspunkt i forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt i uskrevne forvaltningsprincipper. Her får du forståelse for retsreglerne og grundsætningerne, der gælder for forvaltningsretslig sagsbehandling i den offentlige sektor, således at du kan vurdere og formidle forvaltningsretlige problemstillinger.

Indhold og fagligt niveau

Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

Afgangsprojekt (samlet 10 ECTS)

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder