Forvaltningsret

Diplommodul

Kender du nok til forvaltningsret?
Gå i dybden med centrale dele af forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og bliv klædt på til at foretage korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling.

Datoer og tilmeld

Styrk dine kompetencer i forvaltningsret

Fagligt indhold 

Forvaltningsret får du et indgående kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger, så du bliver i stand til at foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger med hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

Med et modul i forvaltningsret vil du ligeledes blive klogere på kravene om lovhjemmel og saglige forvaltning, samt de almindelige regler for sagsbehandling som bl.a. indebærer forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Derudover bliver der gennemgået grundprincipperne for prøvelse af forvaltningsafgørelser ved domstole, Folketingets Ombudsmand og administrative klageinstanser.

Du får viden om:

  • Kravene om lovhjemmel og saglig forvaltning
  • De almindelige regler for sagsbehandling
  • Reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og centrale dele af persondataloven
  • Grundprincipperne for prøvelse af forvaltningsafgørelser ved domstolene, Folketingets Ombudsmand og administrative klageinstanser

Udbytte

Efter Forvaltningsret kan du anvende relevante retskilder til løsning af forvaltningsretlige problemstillinger samt formidle forvaltningsretlige problemstillinger og løsninger.

Du styrker din faglighed inden for forvaltningsretlige problemstillinger og bliver i stand til at foretage en kompleks forvaltningsretlig sagsbehandling. 
Ligeledes vil du blive i stand til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om forvaltningsretlige problemstillinger. Samt blive i stand til at identificere dit eget læringsbehov på området og sætte dit arbejde i forhold til de forvaltningsretlige regler. 

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Forvaltningsret er et obligatorisk modul.

Modulet består af 10 ETCS-point. 

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb