Det strategiske Lederskab

Akademimodul

Bliv rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre. På modulet Det strategiske lederskab får du en værktøjskasse med redskaber til dine ledelsesopgaver.

Datoer og tilmeld
Garanteret holdstart

Strategiske lederskab giver indsigt og ledelsesmæssig handlekraft

Fagligt indhold 

Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og din organisations mål og derved mindske risikoen for misforståelser og konflikt, så hverdagen kan glide smidigt. 

Med Det strategiske lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle og gøre dig mere sikker som leder. 

Du får viden om: 

  • Strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering 
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis 
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse 
  • Personligt, analyseret og autentisk lederskab 
  • Metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse 

Udbytte

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. 

En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd. 

Lederskabet bygger på et solidt fundament af lederens etiske og strategiske refleksioner og personlige lyst, energi og evne til at sætte ledelsesmæssige processer i gang og følge dem til dørs. 

Du får et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver også klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb. 

Efter det strategisk lederskab vil du blive i stand til at: 

  • Anvende centrale metoder og teorier i forhold til det strategiske lederskab på eget organisatoriske niveau 
  • Beskrive, analysere, vurdere og formidle organisationens strategiske situation og intention samt anbefale indsatsområder 
  • Medvirke til at gennemføre strategiske tiltag i afgrænsede dele af organisationen med afsæt i eget lederskab 
  • Indsamle data om valgte ledelsesmæssige problemstillinger og bearbejde data med henblik på empirisk viden i forhold til problemstillingen 

Niveau

Det strategiske lederskab udvikler din forståelse for de strategiske lederskabsprocesser, vilkår og perspektiver, så du kan identificere problemstillinger og anvende teorier og metoder til udarbejdelse af løsningsforslag. 

Du kan bruge Det strategiske lederskab som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage faget som selvstændigt lederkursus. 

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. 

Modulet det strategisk lederskab består af 10 ECTS-point og eksamen består af en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et langt individuelt projekt. Det lange individuelle projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. 

Målgruppe

Akademimodulet er til dig som leder, som ønsker at lære mere om strategiske ledelsesfilosofier samt forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politiks ledelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Online informationsmøder

Forløb