Det strategiske Lederskab

Akademimodul

Bliv rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre. På modulet Det strategiske lederskab får du en værktøjskasse med redskaber til dine ledelsesopgaver.

Se datoer

Arbejd med strategisk indsigt og ledelsesmæssig handlekraft

Fagligt indhold 

Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og din organisations mål og derved mindske risikoen for misforståelser og konflikt, så hverdagen kan glide smidigt.

Med Det strategiske lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle og gøre dig mere sikker som leder.

Du får viden om:

  • strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering
  • udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  • forandringsprocesser og forandringsledelse
  • personligt, analyseret og autentisk lederskab
  • metode med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse.

Udbytte

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft.

En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd.

Lederskabet bygger på et solidt fundament af lederens etiske og strategisk refleksioner og personlige lyst, energi og evne til at sætte ledelsesmæssige processer i gang og følge dem til dørs.

Du får et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver også klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb.

Niveau

Det strategiske lederskab udvikler din forståelse for de strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver, så du kan identificerer problemstillinger og anvende teorier og metoder til udarbejdelse af løsningsforslag.

Du kan bruge Det strategiske lederskab som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage faget som selvstændigt lederkursus.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med ledelsesmæssig erfaring, som vil lære mere om strategiske ledelsesfilosofier samt forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politiks ledelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Camilla Andersen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb