Karriere-vejledning

Akademiuddannelse i Ledelse

Akademiuddannelse

Drømmer du om at arbejde, eller arbejder du allerede, som leder? Ønsker du at videreudvikle dine kompetencer, så du bliver endnu bedre til at lede på den mest motiverende og effektive måde? Så er en akademiuddannelse i Ledelse et godt sted at starte.

Bliv en god leder!

Med en akademiuddannelse i Ledelse kvalificeres du til at varetage al form for ledelse med personaleansvar i både store og små virksomheder, private såvel som offentlige. Du får værktøjer, der hjælper dig til at udvikle et skarpt blik for analyse, planlægning og udførsel af ledelse. Ligeledes klædes du godt på til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere.

Fag på akademiuddannelsen i Ledelse

Akademiuddannelsen i Ledelse har du tre obligatorisk fag, Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab:

  • Med faget Ledelse i praksis lærer du at analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i konkrete ledelsessituationer. Du får derudover indblik i de psykologiske aspekter af lederskabet og konkrete værktøjer til at styrke din ledelse gennem kommunikation.
  • Med faget Organisation og arbejdspsykologi får du en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kulturer, der gør dig i stand til at forstå samspillet mellem en virksomheds organisation og omgivelser.
  • Med faget Det strategiske lederskab får du viden om strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering, der gør dig i stand til at identificere strategiske problemstillinger og tage aktiv del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Indhold og niveau:

Akademiuddannelsen i Ledelse har et omfang på 60 ECTS og består af tre obligatoriske moduler, en række valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Obligatoriske moduler:

Valgfrie moduler:

Afgangsprojekt:

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00