Akademiuddannelse i Ledelse

Akademiuddannelse

Drømmer du om at arbejde, eller arbejder du allerede, som leder? Ønsker du at videreudvikle dine kompetencer, så du bliver endnu bedre til at lede på den mest motiverende og effektive måde?

Så er en akademiuddannelse i Ledelse et godt sted at starte.

En alsidig uddannelse i ledelse

Med en akademiuddannelse i Ledelse kvalificeres du til at varetage al form for ledelse med personaleansvar i både store og små virksomheder, private såvel som offentlige. Du får værktøjer, der hjælper dig til at udvikle et skarpt blik for analyse, planlægning og udførsel af ledelse. Ligeledes klædes du godt på til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere.

Bliv en god leder

Lederskab handler ikke alene om ledelse af medarbejdere, men i høj grad også om at understøtte organisationens strategi og daglige drift. Derfor får du værktøjer til, hvordan du selvstændigt og som en del af et team kan bidrage til dette. Gennem forløbet lærer du at udvikle organisationen og styrke bundlinjen i samspil med den øvrige ledelse. Du lærer at bidrage til faglige og tværfaglige samarbejder, organisatoriske forandringer og strategiarbejde inden for rammerne af private og offentlige organisationer. På den måde bliver du en alsidig leder med flere mulige karrierespor.

Dit udbytte af en AU i ledelse

Akademiuddannelsen i Ledelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, som giver dig en masse ny viden og værktøjer. Du får en praktisk orienteret lederuddannelse bygget på anvendelige ledelsesteorier og -metoder, som du kan tage direkte med i dit nuværende arbejde eller bruge som et springbræt til et lederjob. Du lærer at:

 • varetage forskellige ledelsesopgaver med værktøjer og praktiske metoder i rygsækken
 • lede medarbejdere på en kompetent facon og skabe de bedste resultater gennem god ledelse
 • udvikle din egen ledelsesstil og stå endnu stærkere som leder i både store og små organisationer
 • forstå organisationer, deres struktur og kultur - og mulighederne for at forandre dem 
 • udvikle organisationen og styrke bundlinjen sammen med den øvrige ledelse 
 • blive en aktiv del af den strategiske tilblivelsesproces.

De valgfrie moduler på uddannelsen giver gode muligheder for at specialisere dig inden for de områder, du brænder for.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en faglig kompetent leder, der både kan varetage den daglige ledelse af medarbejdere, men også indgå i den strategiske proces - allerede inden du afslutter uddannelsen. Lederen kan indgå i lederteams og bidrage med mange kompetencer og nye perspektiver heri. På den måde får virksomheden en aktiv partner i at udvikle virksomheden, som også naturligt vil kunne udvikle sig til at varetage lederjob på højere niveauer.

Fag på akademiuddannelsen i Ledelse

Akademiuddannelsen i Ledelse har du tre obligatorisk fag, Ledelse i praksis, Organisation og arbejdspsykologi og Det strategiske lederskab:

 • Med faget Ledelse i praksis lærer du at analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i konkrete ledelsessituationer. Du får derudover indblik i de psykologiske aspekter af lederskabet og konkrete værktøjer til at styrke din ledelse gennem kommunikation.
 • Med faget Organisation og arbejdspsykologi får du en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kulturer, der gør dig i stand til at forstå samspillet mellem en virksomheds organisation og omgivelser.
 • Med faget Det strategiske lederskab får du viden om strategiske teorier og modeller samt strategisk analyse, udvikling og implementering, der gør dig i stand til at identificere strategiske problemstillinger og tage aktiv del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

 1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
 2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder