Fødevaresikkerhed i industriel produktion

Akademimodul

Vil du lære at opstille egenkontrolprogrammer og udføre HACCP-analyse med udgangspunkt i gældende fødevarelovgivning?
Fødevaresikkerhed i industriel produktion lærer du om fødevaresikkerhedsstandarder, så du kan vurdere risici ved fødevareproduktion.

Tilmeld

Lær om udarbejdelse af HACCP- analyse og plan!

Fagligt indhold 

Med forståelse for dokumentation, sporbarhed og hygiejne lærer du at opstille et egenkontrolprogram, hvor du medtænker hygiejneprocedurer og instruktioner.

Du får viden om:

  • Fødevarelovgivning og fødevaresikkerhedsstandarder
  • HACCP analyse, herunder risikoanalyse af biologiske, kemiske og fysiske risici
  • HACCP plan, herunder udpegelse af CCP
  • biologiske, kemiske og fysiske risici ved forskellige fødevareproduktioner fra jord til bord.

Udbytte

Du lærer at gennemføre en HACCP analyse, hvor du ligeledes kan vedligeholde og optimere et eksisterende egenkontrolprogram eller HACCP system. Du bliver desuden i stand til at formidle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger.

Efter Fødevaresikkerhed i industriel produktion kan du:

  • varetage opgaver inden for eller indgå i samarbejde med den offentlige fødevarekontrol
  • tilrettelægge en fødevareproduktion i overensstemmelse med gældende lovgivning
  • udarbejde og anvende hygiejneprocedurer og ‐instruktioner
  • håndtere arbejdsopgaver inden for fødevaresikkerhed.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Fødevaresikkerhed i industriel produktion er et retningsspecifikt modul under retningen Fødevareteknologi.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som ønsker at lære nyt metoder til arbejdet med fødevaresikkerhed og –produktion.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb