Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Akademiuddannelse

Med en akademiuddannelse i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi er du kvalificeret til at arbejde med produktion, udvikling og kontrol af produkter. Du kan sætte dit fingeraftryk på fremtiden ved f.eks. at blive designer af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale marked. Eller du kan være vagthunden, der på samfundets vegne sikrer og kontrollerer en høj standard inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet. Det hele starter med denne uddannelse. 

På akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi lærer du om:

 • fødevareproduktion
 • fødevaresikkerhed
 • fødevarelovgivning
 • fødevarekvalitet
 • produktudvikling.

Målgruppe 

Du har bl.a. adgang til uddannelsen, hvis du er køkkenassistent, ernæringsassistent, kok, industrislagter, detailslagter, bager eller studerende. 

En fødevareteknolog er oftest ansat inden for fødevareindustrien eller fødevarekontrollen og arbejder med:

 • fremstilling af fødevarer
 • kontrol af råvarer og produkter
 • sikkerhed, HACCP og egenkontrol
 • fødevarestandarder
 • kvalitet og sikkerhed
 • udvikling og recepttilpasning
 • salg og teknisk support af hjælpestoffer

Indhold og niveau

Uddannelsen er bygget op af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan vælge at læse en generel uddannelse eller at vælge en specialiseret studieretning, der fokuserer enten på procesteknologi, laboratorieteknologi eller fødevareteknologi.

Hvis du vælger en uddannelsesretning med specialisering, er uddannelsen yderligere bygget op af to moduler, der er uddannelsesretningsbestemte.

Fag

Obligatoriske moduler for alle (samlet 20 ECTS) 

Retningsbestemte moduler: fødevareteknologi (samlet 20 ECTS ) 

Valgfrie moduler 

Antallet af valgfri moduler varierer efter, om du vælger en uddannelsesretning.

 • Generel uddannelse (ingen studieretning valgt)
  Valgfri moduler (30 ECTS)
 • Studieretningen procesteknologi
  Valgfri moduler (10 ECTS)
 • Studieretningen laboratorieteknologi
  Valgfri moduler (15 ECTS)
 • Studieretningen fødevareteknologi
  Valgfri moduler (10 ECTS)

Se valgfri moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS) 

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

 1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
 2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Andre uddannelser der minder om denne

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder