Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med en akademiuddannelse i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi er du kvalificeret til at arbejde med produktion, udvikling og kontrol af produkter. Du kan sætte dit fingeraftryk på fremtiden ved f.eks. at blive designer af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale marked. Eller du kan være vagthunden, der på samfundets vegne sikrer og kontrollerer en høj standard inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet. Det hele starter med denne uddannelse. 

På akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi lærer du om:

 • fødevareproduktion
 • fødevaresikkerhed
 • fødevarelovgivning
 • fødevarekvalitet
 • produktudvikling.

Målgruppe 

Du har bl.a. adgang til uddannelsen, hvis du er køkkenassistent, ernæringsassistent, kok, industrislagter, detailslagter, bager eller studerende. 

En fødevareteknolog er oftest ansat inden for fødevareindustrien eller fødevarekontrollen og arbejder med:

 • fremstilling af fødevarer
 • kontrol af råvarer og produkter
 • sikkerhed, HACCP og egenkontrol
 • fødevarestandarder
 • kvalitet og sikkerhed
 • udvikling og recepttilpasning
 • salg og teknisk support af hjælpestoffer.

Indhold og niveau 

Uddannelsen er bygget op af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan vælge at læse en generel uddannelse eller at vælge en specialiseret studieretning, der fokuserer enten på procesteknologi, laboratorieteknologi eller fødevareteknologi. Hvis du vælger en uddannelsesretning med specialisering, er uddannelsen yderligere bygget op af to moduler, der er uddannelsesretningsbestemte.

Moduler

Obligatoriske moduler for alle (samlet 20 ECTS) 

Retningsbestemte moduler: laboratorieteknologi (samlet 15 ECTS)

Retningsbestemte moduler: fødevareteknologi (samlet 20 ECTS ) 

Valgfrie moduler 

Antallet af valgfri moduler varierer efter, om du vælger en uddannelsesretning.

 • Generel uddannelse (ingen studieretning valgt)
  Valgfri moduler (30 ECTS)
 • Studieretningen procesteknologi
  Valgfri moduler (10 ECTS)
 • Studieretningen laboratorieteknologi
  Valgfri moduler (15 ECTS)
 • Studieretningen fødevareteknologi
  Valgfri moduler (10 ECTS)

Se valgfri moduler

Afgangsprojekt (10 ECTS) 

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, kan du søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er i job
 • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00