Forsøgs- og projektstyring

Akademimodul

Vil du være i stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere projekter og forsøg?
Med Forsøgs- og projektstyring kan du udvikle dine kompetencer.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå den strukturelle sammenhæng i projektstyring!

Fagligt indhold 

Du får viden om forsøgs- og undersøgelsesmetoder, herunder valg, vurdering og udarbejdelse af forsøgs- og undersøgelsesplaner. Du lærer om metoder til dataindsamling med fokus på kvalitetssikring, statistisk behandling og evaluering af data.

GANTT-kort og SWOT-analyse er nogle af de redskaber, som du bliver introduceret til, når du lærer om projektstyring. I Forsøgs- og projektstyring lærer du også om vigtigheden af kommunikationen i et projekt, herunder både skriftlig og mundtlig præsentionsteknik samt planlægning, strukturering og gennemførelse af en præsentation i relation til målgruppen.

Udbytte

Efter akademimodulet er du i stand til at udarbejde og anvende forsøgsplaner og/eller undersøgelser, hvori du kan medregne og vurdere interessenters betydnings for projektet.

Når du har gennemført modulet kan du:

  • omsætte en given forsøgsplan til praktisk arbejde og gennemførelse
  • opstille projektmål, succeskriterier, kvalitetskrav og tidsplaner
  • styre et projekt, herunder følge op på succeskriterier, tidsplaner og ressourceforbrug.

Niveau

Forsøgs- og projektstyring introducerer dig til grundlæggende redskaber, som vil styrke dit projektarbejde.

Modulet hører under akademiuddannelsen Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, som vil styrke dine kompetencer inden for forsøgs- og undersøgelsesmetoder, dataindsamling, projektstyring og kommunikation.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb