Forsøgs- og projektstyring

Akademimodul

Vil du være i stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere projekter og forsøg?
Med Forsøgs- og projektstyring kan du forfine dine kompetencer.

Tilmeld modul

Forstå den strukturelle sammenhæng i projektstyring!

Fagligt indhold 

Du får viden om forsøgs- og undersøgelsesmetoder, herunder valg, vurdering og udarbejdelse af forsøgs- og undersøgelsesplaner. Du lærer om metoder til dataindsamling med fokus på kvalitetssikring, statistisk behandling og evaluering af data.

GANTT-kort og SWOT-analyse er nogle af de redskaber, som du bliver introduceret til, når du lærer om projektstyring. I Forsøgs- og projektstyring lærer du også om vigtigheden af kommunikationen i et projekt, herunder både skriftlig og mundtlig præsentionsteknik samt planlægning, strukturering og gennemførelse af en præsentation i relation til målgruppen.

Udbytte

Efter akademimodulet er du i stand til at udarbejde og anvende forsøgsplaner og/eller undersøgelser, hvori du kan medregne og vurdere interessenters betydnings for projektet.

Når du har gennemført modulet kan du:

  • omsætte en given forsøgsplan til praktisk arbejde og gennemførelse
  • opstille projektmål, succeskriterier, kvalitetskrav og tidsplaner
  • styre et projekt, herunder følge op på succeskriterier, tidsplaner og ressourceforbrug.

Niveau

Forsøgs- og projektstyring introducerer dig til grundlæggende redskaber, som vil styrke dit arbejde projektarbejde.

Modulet hører under Akademiuddannelsen Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, som vil styrke dine kompetencer inden for forsøgs- og undersøgelsesmetoder, dataindsamling, projektstyring og kommunikation.

 

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb