Friluftsaktiviteter

Akademimodul

Hvad enten du er mest til kano, kajak eller klatring, ved du, at lige så sjovt det er, lige så farligt kan det blive. Med dette modul lærer du om sikkerheden forbundet med friluftsaktiviteter.  

Modulet indeholder en åbenvandsprøve, som du skal bestå, hvis du senere vil tage speciale i friluftsaktiviteter på vand.  

Datoer og tilmeld

Sikkerhed i friluftslivsaktiviter

Fagligt indhold: 

På modulet lærer du at forberede og planlægge tur, hvor fokus er på kano, kajak og klatring. Du får tekniske færdigheder inden for de forskellige aktiviteter, og samtidig lærer du om sikkerheden forbundet med aktiviteterne, herunder førstehjælp og livredning.  

Du får viden om: 

  • Grundlæggende sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og vands 
  • Relevant viden og færdigheder inden for kano, kajak og klatring 
  • Sikkerhed og førstehjælp i forbindelse med friluftaktiviteter 
  • Natur, kultur og bæredygtighed i forbindelse med turoplevelsen 

Som en del af modulet aflægger du prøve i havkajak (IPP 2 og instruktør 1) og kano (instruktør 2).   

Lån af udstyr

UCL og Grejbank Fyn stiller kano, kajak og udstyr til rådighed alle undervisningsdage. Du kan også låne kano, kajak og udstyr til selvtræning i hele undervisningsperioden. Det er gratis for studerende på Friluftsaktiviteter. 

Åbenvandsprøven indeholder: 

  • 400 m svømning 
  • Svømning med redningsvest 
  • Svømning med redningskrans 
  • Bjærgning med redningskrans 
  • Dykning efter dukke og 
  • Prøve med jolle/båd

Førstehjælpskursus indgår på modulet
Som en del af arbejdet med friluftsliv skal du kunne håndtere forskellige ekstreme situationer, ulykker og skader. På førstehjælpskurset lærer du at håndtere de situationer, der kan opstå fx. hovedtraume, livstruende blødninger, forbrændinger, dehydringer og lav kropstemperatur (hypotermi).

Førstehjælpskurset afholdes på UCL d. 15. august. 

Udbytte 

Du får erfaring med at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen på bæredygtig vis. Efter modulet kan du organisere og gennemføre et undervisningsforløb, der svarer til det gennemførte forløb. I den forbindelse kan du udvælge og formidle aktiviteter, så de passer deltagernes evner med fokus på sikkerhed.

De tilegnede teknikker, metoder og værktøjer inden for kano, kajak og klatring kommer til at indgå i din egen praksisrettede studieøvelse, som du vil kunne reflektere over og udvikle.  

Målgruppe 

Modulet Friluftsaktiviteter henvender sig til dig, der vil integrere friluftsaktiviteter i din nuværende profession, eller som vil kunne planlægge og udføre aktiviteter med et lærings- eller udviklingsperspektiv. 

Niveau 

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse til Friluftsvejleder eller som et enkeltfag. Friluftsaktiviteter er et obligatorisk modul på uddannelsen. 

Ansøgere skal kunne vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m.

Tina Noregren Underviser på Friluftsvejlederuddannelsen
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb