Friluftsliv, pædagogik og lejrliv

Akademimodul

Ser du naturen som et rum for læring, pædagogik og udvikling? På Friluftsliv, pædagogik og lejrliv får du de grundlæggende færdigheder til vejlede, guide og underviser i naturen.  

Datoer og tilmeld
Garanteret holdstart

Fagligt indhold   

Du får grundlæggende viden og praktiske færdigheder, og bliver i stand til selvstændigt at planlægge og gennemføre ture, hvor friluftsliv og pædagogik mødes.  

Undervisningen skifter mellem praktisk og teoretisk, og du lærer bl.a. at anvende forskellige typer kort og kompas til orientering på tur. Det er derfor helt sikkert, at du kommer til at bruge din nye viden med det samme.  

Undervejs i forløbet skal du gennemføre en selvstændig studieopgave, hvor du arbejder med friluftslivet med en selvvalgt målgruppe. Opgaven kan gennemføres selvstædigt eller som gruppeopgave.  

Du får viden om: 

  • Grundlæggende friluftsliv, herunder lejrliv, bæredygtighed og orienteringsaktiviteter 
  • Håndtering og vedligeholdelse af redskaber til friluftsliv 
  • Lær at bygge bivuak, tænde bål og lave mad over bål under forskellige vejrforhold 
  • Pædagogik knyttet til friluftsliv, lederskab og gruppeprocesser 
  • Grundlæggende naturlære knyttet til dansk friluftsliv 

Udbytte  

Du lærer at anvende pædagogisk viden i relation til friluftsliv, samt integrere færdigheder inden for friluftsliv i din undervisningspraksis. Du bliver i stand til at kombinere praktiske og teoretiske tilgange til friluftsliv, samt reflektere over friluftslivets muligheder.  

Eksamensform  

Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og synopsis (max 1 side). Prøven kan gennemføres individuelt eller som gruppeprøve (max 4 personer).  

Målgruppe 

Modulet Friluftsliv, pædagogik og lejrliv henvender sig til dig, der vil have nye redskaber til at arbejde med pædagogisk tilrettelæggelse af friluftsliv.  

Du kan bl.a. arbejde inden for undervisning, fritidspædagogik, turisme og oplevelseøkonomi.  

Niveau 

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse til Friluftsvejleder eller som et enkeltfag. Friluftsliv, pædagogik og lejrliv er et obligatorisk modul på uddannelsen.  

Ansøgere skal kunne vandre 10 km med rygsæk og svømme 400 m.

Tina Noregren Underviser på Friluftsvejlederuddannelsen
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb