Human Resource Management

Akademimodul

Vil du arbejde med rekruttering, kompetenceudvikling og ledelse? Her bliver du specialiseret inden for HR, så du både kan rekruttere nye medarbejdere og varetage udviklingen af dine nuværende kollegaer. 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Læs human ressource management og tag del i en spændende branche

Med dette akademimodul vil du opnå viden, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage opgaver og processer inden for HRM-området i en organisation. Du vil derfor bl.a. blive i stand til at tilpasse HR-strategien til organisationens strategi, samt tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Derudover vil der være fokus på, hvordan man arbejder med motivation, trivsel og udvikling på arbejdspladsen.

Du vil under forløbet få viden om HRM i både et globalt og lokalt perspektiv, viden om trends på arbejdsmarkedet samt forståelse af hvilke muligheder og udfordringer de giver virksomheder.

Målet med modulet er at du får praktiske færdigheder således at du bliver i stand til at koble HRM i virksomheden til virksomhedens strategi, og analysere din organisation og opstille samt vælge de oplagte løsninger i praksis indenfor HRM-processerne. Derudover vil du kunne beskrive og formidle problemstillinger og løsningsforslag inden for HRM-området til samarbejdspartnere, ledelse og brugere.

Ydermere vil du opnå kompetencer således, at du kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til processerne indenfor HRM-området, samt hvordan man udvikler sin egen praksis.

Fagligt indhold 

På modulet lærer du bl.a. om strategiske ledelse, videnregnskaber og ledelsesfilosofi, og du får redskaberne til at planlægge en HR-strategi. 

Indhold: 

  • Human Resource Management og strategisk ledelse i et HR-perspektiv
  • Personalepolitik
  • Personaleplanlægning, tiltrækning, udvikling og afvikling
  • HR-tiltag, værktøjer og processer
  • Samtaleformer.

Dit udbytte af et akademimodul i Human ressource management

Med uddannelse i Human ressource management er du bedre i stand til at identificere virksomhedens rekrutteringsbehov, og du kan udarbejde job- og personprofiler på baggrund af medarbejdernes udviklingsbehov.

Niveau

Modulet kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse i Ledelse eller som et enkeltfag. Human Ressource Management er et valgfrit modul på uddannelsen.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde inden for Human Resource Management med fokus på tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Derfor er forløbet relevant for medarbejdere i både private virksomheder og offentlige institutioner, som eksempelvis arbejder som HR-konsulent, HR-medarbejder, udviklingskonsulent eller administrativ medarbejder.

Modulets eksamen

Modulet Human ressource management afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Det korte projekt indgår i helhedsvurderingen af bedømmelsen. Eksamen er med intern censur og bedømmes efter 7-trins skalaen.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb