Kommunikation i praksis

Akademimodul

Bliv rustet til at træffe de rette medievalg ud fra analyse af budskabet, afsenderen og modtageren, så du kan tilrettelægge din kommunikation og komme ud over rampen med dit budskab!

Se datoer

Lær kommunikationens psykologi

Fagligt indhold 

Kommunikation i praksis handler om kommunikationens psykologi og sprog og forholdet mellem modtager og afsender. Du lærer at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation.

Modulet giver dig forståelse for en række kommunikationsmodeller og teorier, som du lærer at bruge i praksis.

Du får viden om:

  • mødekommunikation og samtaleværktøjer
  • planlægnings- og formidlingsværktøjer, herunder præsentationsteknik
  • valg af sprog inden for forskellige genrer og medier samt målgruppeorientering
  • konflikthåndtering.

Udbytte

Kommunikation handler ikke bare om teori, men også om at kunne kommunikere i praksis. Når du er i stand til at omsætte din viden til handling, er du et attraktivt kort for din arbejdsgiver, hvad enten du er kommunikationsmedarbejder eller blot har kommunikationsopgaver som en sidefunktion.

Efter Kommunikation i praksis kan du:

  • deltage konstruktivt i dialogbaseret kommunikation
  • anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen
  • analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave
  • identificere relevante kommunikationsværktøjer i egen personlig kommunikation
  • varetage verbal, skriftlig og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst, herunder anvende relevante modeller og værktøjer.

En tidligere studerende har sagt om sit udbytte af modulet:

”Det har givet mig utrolig meget. Jeg bruger mine nye kompetencer i min hverdag, det gjorde jeg, allerede inden jeg var færdig.”

”Jo mere viden man får, jo bedre kan man fungere i hverdagen. Man bliver en bedre kollega og får noget personlig udvikling.”

Niveau

Kommunikation i praksis er til dig, som vil lære at målrette din kommunikation og varetage både verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver i forskellige kontekster.

Modulet hører under akademiuddannelse i Kommunikation og formidling og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, der ønsker en teoretisk tilgang til det praktiske arbejde med kommunikation.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb