Organisation og psykologi

Akademimodul

Vil du specialisere dig inden for organisationsteoretiske vinkler på offentlige arbejdspladser med fokus på organisationers kultur og dynamik?
Du kan lære mere med Organisation og psykologi!

Datoer og tilmeld

Forstå organisationens psykologi!

Fagligt indhold 

Med fokus på den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, kan du lære om betydningen af de organisationsmæssige forhold for værdiskabelsen og opgaveløsningen.

Du lærer om:

  • centrale organisationsteoretiske og organisationspsykologiske begreber
  • opbygningen og rationalerne bag klassiske offentlige organiseringsprincipper
  • psykologiske forhold i organisationer af betydning for samarbejde, udvikling og forandring
  • de særlige betingelser for den offentlige organisation i spændet mellem politik og opgaveløsningen.

Udbytte

Gennem analyse af offentlige arbejdspladsers organisation og deres arbejdsmiljø, opgavevaretagelse og værdiskabelse, kan du identificere og vurdere organisatoriske problemstillinger mellem individer og grupper.

Efter Organisation og psykologi kan du:

  • analysere og forstå egne reaktioner i en arbejdskontekst, og er i stand til at korrigere egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation
  • indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger
  • identificere almene professionsrelevante reaktioner blandt personer og grupper i organisationer under forandring.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb