Regulering

Akademimodul

Vil du arbejde med et alsidigt sæt af tekniske udviklingsværktøjer, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer inden for proces- og automationsområdet?

Datoer og tilmeld

Lær om reguleringsteknologi og kommunikationsstrategi

Fagligt indhold 

Du lærer om reguleringsteknologi, konfiguration og programmering, operatørinterface og kommunikationsteknologi, så du bliver i stand til at håndtere selvstændige og tværfaglige arbejdsprocesser inden for styrings- og reguleringsområdet.

Med kompetencer inden for styring- og reguleringsområdet lærer du at håndtere projektudvikling i alle dets faser, samt at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer.

Du lærer om:

  • udvikling af operatørinterface
  • konfiguration og programmering af automatiske anlæg
  • strukturering og kvalitetssikring af løsninger
  • dokumentation og udførelse efter gældende regler og normer.

Udbytte

Med viden om tekniske udviklingsværktøjer lærer du om konfigurering af reguleringer inden for procesområdet og inden for automationsområdet, hvor du kan udvælge et egnet reguleringsprincip til en given opgave.

Efter modulet Regulering kan du:

  • anvende egnede metode til indkøring og optimering af reguleringssløjfer
  • konfigurere forskellige former for industriel kommunikation inkl. operatørinterface
  • gennemføre optimering af et procesanlæg og analysere samt dokumentere effekten af en given optimering.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen Automation og drift og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Regulering er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med automation, drift og regulering af procesanlæg.

Du kan være fx elektriker, elektronikmekanikere, procesoperatører eller automatikteknikere.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb