Socialpædagogiske metoder

Akademimodul

Har du brug for ny viden og nye metoder til dit socialpædagogiske arbejde? Styrk dine kompetencer til at udvælge og anvende relevante analysemetoder, interventionsmetoder, dokumentationsmetoder og evalueringsmetoder.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på de socialpædagogiske metoder!

Fagligt indhold 

Du lærer om planlægnings- og udviklingsorienterede arbejdsprocesser og bliver bedre til at kunne beherske en systematisk og metodebevidst tilgang til konkrete socialpædagogiske problemstillinger.

Du får viden om:

  • socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger
  • inddragelse af borgeren i den socialpædagogiske praksis
  • sammenhæng mellem borgerens forudsætninger, borgerinddragelse og valg af mål og metode.

Udbytte

Efter Socialpædagogiske metoder kan du:

  • vurdere, udvælge og anvende forskellige metoder i socialpædagogisk praksis i samarbejde med borgeren
  • undersøge, udvikle og evaluere metoder i socialpædagogisk praksis
  • formidle praksisnære problemstillinger og anvendte metoder til samarbejdspartnere og borgere.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Socialpædagogik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Socialpædagogiske metoder er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med udsatte børn og voksne i socialpsykologien, med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap eller gerne vil arbejde med socialpædagogik.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb