Socialpædagogik

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik har fokus på analyse og vurdering af praksisnære problemstillinger inden for socialpædagogik.

Du udvikler færdigheder til at vurdere, varetage og evaluere komplekse, socialpædagogiske arbejdsopgaver i forhold til en bestemt målgruppe.

Du får forståelse for det etiske grundlag, som du arbejder ud fra.

Læs socialpædagogik og bliv klædt på til at arbejde med udsatte børn, unge og voksne

Med en akademiuddannelse i socialpædagogik, lærer du at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og at tage ansvar for det faglige og tværfaglige samarbejde. 

Uddannelsens undervisning kobler teoretiske problemstillinger fra det socialpædagogiske felt sammen med dine egne erfaringer fra dit arbejdsliv.  

Du vil bl.a. komme til at arbejde med dilemmaer inden for den socialpædagogiske praksis, borgerens retsstilling og samfundets myndighedsudøvelse. 

På akademiuddannelsen i Socialpædagogik arbejder du med: 

 • Relevante teorier og metoder inden for socialpædagogik 
 • Kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold i det socialpædagogiske arbejde 
 • Hvordan dine egne værdier og menneskesyn har indflydelse på dit arbejde 
 • Brugeres særlige vilkår og handlemønstre 

På den socialpædagogiske uddannelse får du: 

 • Bedre kendskab til love og regler på det socialpædagogiske område 
 • Viden om de centrale socialpædagogiske teorier og metoder 
 • Viden om hvordan samfundsmæssige, organisatoriske, politiske og kulturelle forhold spiller ind på den socialpædagogiske praksis 
 • Redskaber til at håndtere vanskelige situationer i jobbet 
 • Kompetencer til at kunne begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede – og derved i stand til at formidle den begrundet indsats til borgere, kollegaer og øvrige parter 

Uddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen AU i Socialpædagogik, og på engelsk Academy Profession (AP) in Social Education. 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder med udsatte børn og voksne i socialpsykiatrien og på det socialpædagogiske område eller med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Uddannelsesretningen “Småbørn i alderen 0 – 3 år” (overskrift)

Under AU i Socialpædagogik har du mulighed for at tage uddannelsesretningen “Småbørn i alderen 0 – 3 år”.

Ønsker du denne retning skal du have følgende moduler:

 • Læring og udvikling som element i socialpædagogisk arbejde med 0 – 3-årige
 • Bio-psyko-social tilgang, med blik for barnets almene og særlige behov

For at opnå retningen skal begge retningsspecifikke indgå. De retningsspecifikke moduler erstatter de valgfrie moduler.

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

 1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
 2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder