Socialpædagogik

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik har fokus på analyse og vurdering af praksisnære problemstillinger inden for socialpædagogik.

Du udvikler færdigheder til at vurdere, varetage og evaluere komplekse, socialpædagogiske arbejdsopgaver i forhold til en bestemt målgruppe. Du får forståelse for det etiske grundlag, som du arbejder ud fra.

Læs socialpædagogik og bliv klædt på til at arbejde med udsatte børn, unge og voksne

Med en akademiuddannelse i socialpædagogik, lærer du at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og at tage ansvar for det faglige og tværfaglige samarbejde. 

Uddannelsens undervisning kobler teoretiske problemstillinger fra det socialpædagogiske felt sammen med dine egne erfaringer fra dit arbejdsliv.  

Du vil bl.a. komme til at arbejde med dilemmaer inden for den socialpædagogiske praksis, borgerens retsstilling og samfundets myndighedsudøvelse. 

På akademiuddannelsen i Socialpædagogik arbejder du med: 

 • Relevante teorier og metoder inden for socialpædagogik 
 • Kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold i det socialpædagogiske arbejde 
 • Hvordan dine egne værdier og menneskesyn har indflydelse på dit arbejde 
 • Brugeres særlige vilkår og handlemønstre 

På den socialpædagogiske uddannelse får du: 

 • Bedre kendskab til love og regler på det socialpædagogiske område 
 • Viden om de centrale socialpædagogiske teorier og metoder 
 • Viden om hvordan samfundsmæssige, organisatoriske, politiske og kulturelle forhold spiller ind på den socialpædagogiske praksis 
 • Redskaber til at håndtere vanskelige situationer i jobbet 
 • Kompetencer til at kunne begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede – og derved i stand til at formidle den begrundet indsats til borgere, kollegaer og øvrige parter 

Uddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen AU i Socialpædagogik, og på engelsk Academy Profession (AP) in Social Education. 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder med udsatte børn og voksne i socialpsykiatrien og på det socialpædagogiske område eller med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 30 ECTS)

Valgfrie moduler (20 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS) 

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.

Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Kompetencefonde:

Her kan du ofte søge tilskud fra den kompetencefond som er aftalt i din overenskomst. Tal evt. med din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din fagforening.

Tilskuddet dækker for det meste både deltagerbetaling og løntab. Søger du en kompetencefond om tilskud skal du også søge de statslige tilskud som er Omstillingsfond og SVU.

Omstillingsfond:

Du kan få op til 10.000 kr. om året til fag fra akademiuddannelserne fra Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling, hvis du

 • Ikke har en videregående uddannelse
 • Er lønansat (ikke selvstændige)

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU:

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. 

Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. 

Læs mere om hvordan du søger SVU på www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning.

Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

De forskellige tilskudsmuligheder kan godt være lidt udfordrende at få søgt og de skal alle søges i god tid inden start.

Kontakt derfor vejleder Henrik Pabst for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Tlf. +45 2381 5465 eller hepa@ucl.dk

 

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder