Varmepumper

Akademimodul

Varmepumper - VE-installatør giver dig viden om og kompetencer indenfor varmpumper og udnyttelse af geotermisk energi.

Tilmeld

Lær at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper
Med faget Varmepumper er du klædt på til at rådgive kunder og opsætte og montere varmepumper.

Med i bagagen har du en grundlæggende viden om forskellige varmepumpesystemers fysik og driftsprincipper, du har kendskab til dimensioneringsgrundlaget for jordslanger og til de geotermiske ressourcer.

Du kan også rådgive kunder om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper og videregive din egen viden på en måde, så kunder forstår det.

Bemærk: Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper (men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel). Læs mere om VE godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering under fanen Uddannelse og kompetenceløft

  • Opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi.
  •  Indregulering af anlæg og slutafprøvning.
  • Aflevering af anlæg til kunde.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb