Varmepumper

Akademimodul

Modulet giver dig viden om og kompetencer indenfor varmepumper og udnyttelse af geotermisk energi.

Tilmeld

Lær at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper!

Med modulet Varmepumper bliver du klædt på til at rådgive kunder samt opsætte og montere varmepumper.

Med i bagagen får du en grundlæggende viden om forskellige varmepumpesystemers fysik og driftsprincipper. Du får også kendskab til dimensioneringsgrundlaget for jordslanger og til de geotermiske ressourcer.

Du får også kompetencer til at rådgive kunder om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper samt til at videregive din egen viden på en måde, så kunder forstår det.

Bemærk: Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper (men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel). Læs mere om VE godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside under fanen 'Uddannelse og kompetenceløft'.

Indholdet af modulet er:

  • opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi
  • indregulering af anlæg og slutafprøvning
  • aflevering af anlæg til kunde.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb