Virksomhedsservice og jobformidling

Akademimodul

I beskæftigelsesindsatsen er virksomhedsforløb en hjørnesten i indsatsen for udsatte ledige. Der sker i disse år stor metodeudvikling og udvikles modeller, der skaber både mening og retning for borgere og virksomheder – samt effekt af indsatsen.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Styrk din faglighed som jobkonsulent

Fagligt indhold

På modulet Virksomhedsservice og jobformidling får du:

 • viden om de nyeste strategier, udfordringer og best practice i virksomhedsindsatsen med afsæt i de nyeste forsøg og projekter på beskæftigelsesområdet
 • kommunikations- og motivationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige
 • kommunikations- og forhandlingsmetoder som udgangspunkt for samarbejde med virksomheder
 • redskaber til at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere virksomhedsrettede aktiviteter med fokus på både borgere og virksomheder
 • nye tilgange og metoder i det tværprofessionelle samarbejde omkring borgeren
 • inspirerende netværk med andre professionelle inden for arbejdsmarkedsområdet.

Udbytte

Efter modulet Virksomhedsservice og jobformidling har du viden om de nyeste strategier, udfordringer og best practice i virksomhedsindsatsen med afsæt i de nyeste forsøg og projekter på beskæftigelsesområdet.

Du kan:

 • udvikle, planlægge og evaluere virksomhedsindsatsen for udsatte borgere på et teoretisk og metodisk grundlag
 • løfte opgaven som jobkonsulent, hvor du er samarbejdspartner for både borgere og virksomheder
 • udvikle og organisere det interne samarbejde om sagsbehandling, virksomhedsindsats og eventuelle sundheds- og sociale indsatser for borgeren
 • udvikle og organisere virksomhedssamarbejde om praktikforløb, ordinære løntimer og jobskabelse for udsatte
 • danne relationer og netværk, forhandle og følge op på samarbejdsaftaler med virksomheder.

Niveau

Modulet er kompetencegivende og gennemføres som et modul på akademiuddannelsen i Beskæftigelse med afsluttende eksamen.

Kurset kan dog også tages som et kortere kursus, hvor du efter afslutning modtager et deltagerbevis.

Målgruppe

Modulet er til dig, der arbejder som jobkonsulent, virksomhedskonsulent eller rådgiver i et jobcenter eller en a-kasse.

Praksisnær uddannelse

Modulet gennemføres i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og konsulentfirmaet DISCUS. Du får derfor kompetencegivende uddannelse, hvor viden om ’best practice’ trækkes direkte fra aktuelle analyser og udviklingsinitiativer på beskæftigelses- og voksenuddannelsesområdet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Gode muligheder for tilskud

Du har mange muligheder for at søge tilskud til dit kursus- eller efteruddannelsesforløb, det handler blot om at kigge de rigtige steder.

Økonomi og tilskud

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb