Akademiuddannelse i Beskæftigelse

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i Beskæftigelse er for dig, der ønsker en praksisnær uddannelse med fokus på arbejdsmarkedsforhold, beskæftigelse, rekruttering og vejledning.

Arbejder du indenfor beskæftigelsesområdet, herunder i et jobcenter eller i en a-kasse, kan uddannelsen kvalificere dig til at varetage forskellige jobfunktioner, vidensunderbygge og udvikle din egen praksis fagligt og metodisk.

Vi tilrettelægger og udbyder kompetence- og praksisudviklingsforløb med afsæt i din konkrete efterspørgsel. 

Med uddannelsen får du:

  • kompetencer til at analysere udviklingen og arbejde med nye initiativer på beskæftigelsesområdet
  • kompetencer til at indgå professionelt i samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter
  • viden om lovgivning og praksis samt organisering af beskæftigelsesindsatsen
  • kvalifikationer til at anvende teori og metode til at få flere ledige, sygemeldte og udsatte målgrupper i beskæftigelse.

Målgruppe

Akademiuddannelse i Beskæftigelse er for dig, som er ansat på beskæftigelsesområdet og ønsker en praksisnær videreuddannelse, som bygger videre på dine erfaringer. 

Uddannelsens tilrettelæggelse

Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.

Undervisningsformerne vil blive tilrettelagt i forhold til de forskellige fagmodulers indhold, samt de studerendes erfaring og forudsætninger. Der arbejdes med at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer ved for eksempel studenteroplæg i undervisningen, studie- og diskussionsgrupper, praktiske øvelser m.v.

Hele uddannelsen eller enkelte moduler kan også tilrettelægges specielt til din arbejdsplads, så uddannelsen adresserer jeres specifikke behov. Dette kan også kan opnås ved at flere arbejdspladser, fx jobcentre, slår sig sammen.

Vil du vide mere om mulighederne for et skræddersyet forløb til din organisation eller arbejdsplads, kan du kontakte studiesekretær Susanne Fallesen

Moduler og opbygning

20 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

To obligatoriske, tre valgfrie og et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den akademiuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademiuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder