Akademiuddannelse i Beskæftigelse

Akademiuddannelse

Akademiuddannelse i Beskæftigelse er for dig, der ønsker en praksisnær uddannelse med fokus på arbejdsmarkedsforhold, beskæftigelse, rekruttering og vejledning.

Arbejder du indenfor beskæftigelsesområdet, herunder i et jobcenter eller i en a-kasse, kan uddannelsen kvalificere dig til at varetage forskellige jobfunktioner, vidensunderbygge og udvikle din egen praksis fagligt og metodisk.

Vi tilrettelægger og udbyder kompetence- og praksisudviklingsforløb med afsæt i din konkrete efterspørgsel. 

Med uddannelsen får du:

  • kompetencer til at analysere udviklingen og arbejde med nye initiativer på beskæftigelsesområdet
  • kompetencer til at indgå professionelt i samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter
  • viden om lovgivning og praksis samt organisering af beskæftigelsesindsatsen
  • kvalifikationer til at anvende teori og metode til at få flere ledige, sygemeldte og udsatte målgrupper i beskæftigelse.

Målgruppe

Akademiuddannelse i Beskæftigelse er for dig, som er ansat på beskæftigelsesområdet og ønsker en praksisnær videreuddannelse, som bygger videre på dine erfaringer. 

Indhold og niveau

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS og består af fem moduler (to obligatoriske og tre valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over højst 6 år. Uddannelsen tages oftest over 3 år med 1 fagmodul pr. semester.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

Tre valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Uddannelsens tilrettelæggelse

Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.

Undervisningsformerne vil blive tilrettelagt i forhold til de forskellige fagmodulers indhold, samt de studerendes erfaring og forudsætninger. Der arbejdes med at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer ved for eksempel studenteroplæg i undervisningen, studie- og diskussionsgrupper, praktiske øvelser m.v.

Hele uddannelsen eller enkelte moduler kan også tilrettelægges specielt til din arbejdsplads, så uddannelsen adresserer jeres specifikke behov. Dette kan også kan opnås ved at flere arbejdspladser, fx jobcentre, slår sig sammen.

Vil du vide mere om mulighederne for et skræddersyet forløb til din organisation eller arbejdsplads, kan du kontakte studiesekretær Susanne Fallesen

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt ansat, kan du søge tilskud på op til 25.000 kroner fra Den Kommunale Kompetencefond. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på Den Kommunale Kompentefonds hjemmeside.

Du kan få op til 10.000 kroner om året til akademiuddannelse fra omstillingsfonden hvis du:

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført én af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00