Familieterapi og relationel praksis, afgangsprojekt

Diplommodul

Fordyb dig i en faglig problemstilling og præsenter konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder på baggrund af analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri.

Datoer og tilmeld

Gå i dybden med et fagligt emne

Fagligt indhold

Afgangsprojektet skal udarbejdes som en skriftlig opgave, som udformes enten individuelt eller i en gruppe.

I arbejdet med projektet skal du

  • vælge en problemformulering, som ønske belyst.
  • begrunde valget af problemformulering
  • diskutere problemformuleringen ud fra forskellige begreber og perspektiver
  • præsentere forskellige tilgange til det videre arbejde med problemformuleringen.

Udbytte

Når du har gennemfært afgangsprojektet, har du vist, at du:

  • har viden om den valgte problemstilling, herunder indsigt i aktuel praksis samt anvendte teorier og metoder inden for det valgte emneområde
  • kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forhold til den valgte problemstilling.
  • kan anvende systematiske, metodiske og formmæssige krav i forhold til afgangsprojektet.
  • kan anvende relevante undersøgelsesmetoder og teorier i forhold til den valgte problemstilling samt begrunde disse
  • kan analysere og vurdere en problemstilling i praksis samt vælge og begrunde de valgte løsningsmuligheder gennem skriftlig formidling.

Målgruppe og niveau

Afgangsprojektet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb