Bæredygtighed i erhvervspædagogisk praksis

Diplommodul

Vil du arbejde med bæredygtig udvikling, omstillingsprocesser og globalt medborgerskab? På modulet får du et videnbaseret og praksisrettet grundlag for at håndtere og udvikle bæredygtighed i en erhvervspædagogisk praksis.

 

Datoer og tilmeld

Fokus på bæredygtighed

Fagligt indhold

På modulet bliver der fokuseret på, hvordan du kan håndtere konkrete udfordringer i erhvervspædagogisk praksis, når bæredygtig udvikling skal på dagsordenen. På modulet lægges der vægt på hvordan du, i samarbejde med kollegaer, kan integrere lokale, nationale og globale perspektiver på bæredygtighed i jeres erhvervspædagogiske praksis. 

Du får viden om:

  • Begreberne bæredygtighed, bæredygtig udvikling, handlekompetence og dannelse til globalt medborgerskab
  • Samspillet og dilemmaer mellem sociale, naturmæssige, økonomiske samt kulturelle aspekter i bæredygtig udvikling
  • Didaktiske arbejdsformer og læringsmiljøer, der understøtter deltageres kompetenceudvikling og dannelse på de erhvervsrettede uddannelser

Udbytte

Du opnår færdigheder til at vurdere dit eget fags eller erhvervs rolle, ansvar og udviklingsmuligheder i arbejdet med bæredygtig udvikling. Efter modulet kan du reflektere over konsekvenser, interessekonflikter, dilemmaer, værdier og teknologiers centrale placering i arbejdet med erhvervsrettet uddannelse til bæredygtig udvikling. Du vil også kunne anvende og analysere forskellige pædagogiske tilgange og læringsformer i relation til erhvervsrettet uddannelse for bæredygtig udvikling.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Bæredygtighed i erhvervspædagogisk praksis er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der underviser på en erhvervsrettet uddannelse eller arbejder inden for det erhvervsrettede felt , og som ønsker at tage livtag med den aktuelle dagsorden om bæredygtighed og opnå kompetencer til at gennemføre bæredygtige løsninger i en erhvervspædagogisk praksis.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Susanne Kaatmann, konsulent Underviser bl.a. i didaktik, læring og ungdomspædagogik
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb