Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse

Udvid din viden om det pædagogiske arbejde med at planlægge, organisere, evaluere og udvikle undervisning og vejledning på erhvervsskoler med en diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at undervise, vejlede og udvikle på skoler i et tværfagligt samarbejde. 

Udvikling af undervisning og vejledning på skolerne

Med en diplom i erhvervspædagogik øger du dine færdigheder til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhverv – og arbejdsmarkedsuddannelser, hvor du vil være i stand til at tilrettelægge og organisere din undervisning, samt deltage i den didaktiske udvikling. 

Under uddannelsen vil du lære, hvordan du kobler pædagogisk praksis med din egen erfaring fra det virkelige erhvervsliv og arbejdsmarked. Undervisningen er delvist praksisorienteret, hvor der tages udgangspunkt i de situationer, som du som underviser kan opleve på en erhvervsrettet uddannelse. Derudover vil du få et indblik i vekseluddannelse, samt kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. 

Med den pædagogiske diplomuddannelse i Erhvervspædagogik får du viden og kompetencer til:

  • Pædagogisk arbejde på erhvervsskoler
  • At planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning
  • At arbejde med differentierede undervisningsforløb
  • At analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i lyset af samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov

En erhvervspædagogik diplomuddannelse giver dig ret til at anvende betegnelsen Diplom i Erhvervspædagogik, og på engelsk Diploma of Education of Vocational Education and Training (VET).  

Målgruppe

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er for dig, som arbejder eller gerne vil arbejde som lærer ved en teknisk skole, en SOSU-skole, en handelsskole, en anden erhvervsskole eller et AMU-center. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

2 valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)
Et af de to valgmoduler kan vælges fra andre faglige områder

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Moduler og opbygning

25 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder