Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse

Udvid din viden om det pædagogiske arbejde med at planlægge, organisere, evaluere og udvikle undervisning og vejledning på erhvervsskoler med en diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at undervise, vejlede og udvikle på skoler i et tværfagligt samarbejde. 

Udvikling af undervisning og vejledning på skolerne

Med en diplom i erhvervspædagogik øger du dine færdigheder til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhverv – og arbejdsmarkedsuddannelser, hvor du vil være i stand til at tilrettelægge og organisere din undervisning, samt deltage i den didaktiske udvikling. 

Under uddannelsen vil du lære, hvordan du kobler pædagogisk praksis med din egen erfaring fra det virkelige erhvervsliv og arbejdsmarked. Undervisningen er delvist praksisorienteret, hvor der tages udgangspunkt i de situationer, som du som underviser kan opleve på en erhvervsrettet uddannelse. Derudover vil du få et indblik i vekseluddannelse, samt kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. 

Med den pædagogiske diplomuddannelse i Erhvervspædagogik får du viden og kompetencer til:

  • Pædagogisk arbejde på erhvervsskoler
  • At planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning
  • At arbejde med differentierede undervisningsforløb
  • At analysere, evaluere og revidere erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i lyset af samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov

En erhvervspædagogik diplomuddannelse giver dig ret til at anvende betegnelsen Diplom i Erhvervspædagogik, og på engelsk Diploma of Education of Vocational Education and Training (VET).  

Målgruppe

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er for dig, som arbejder eller gerne vil arbejde som lærer ved en teknisk skole, en SOSU-skole, en handelsskole, en anden erhvervsskole eller et AMU-center. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (tre obligatoriske og to valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

2 valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)
Et af de to valgmoduler kan vælges fra andre faglige områder

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kr. om året til diplomuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Derudover kan du hvis du er kommunalt ansat, søge om tilskud på op til 25.000 kroner fra Den Kommunale Kompetencefond. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder