Børn i familieterapi og relationel praksis

Diplommodul

Gennem undervisning og øvelser der omhandler det særlige at arbejde med børn i samtaler og anden relationel praksis får du en dybere reflekteret forståelse af, hvordan du kan forbedre din praksis. Fokus vil være på, hvordan du som praktikere kan understøtte barnets udvikling.

Datoer og tilmeld

Særlige perspektiver der gør sig gældende, når vi skal samtale med børn og unge i f.eks. terapeutiske settings.

Fagligt indhold

På modulet introduceres den studerende til
Udviklingspsykologiske teorier og om børn i familieterapi herunder om inddragelse af barnets særlige perspektiv på eget liv samt betydningen af barnets eget perspektiv for tilrettelæggelsen af terapi og/eller relationel praksis.
Videnskabsteorier som de behandlede udviklingsteorier bygger på.

Undervisningen består af at træne børnesamtaler og interventioner og endeligt er der fokus på personlig-professionel udvikling, position og etik i relation til at arbejde med børn.

Udbytte

Efter modulet har du blandt andet:

  • Opnået viden om børn i familieterapi samt viden om børns udvikling og anden terapiekstern viden om børn og unge.
  • Udviklet færdigheder i at inddrage børn i familieterapi og relation praksis, herunder igangsætte og støtte forandrings- og udviklingsprocesser og hertil udvikle egen evne til videreudvikling af egen praksis og fællesfaglig udvikling.

I den terapeutiske relation mellem barn og voksen er en del særlige forhold til stede, både med henblik på magtaspektet, samtaletekniske metoder og etiske overvejelser.

Målgruppen

Kurset er for dig der er pædagog, lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller fra lignende faggruppe der arbejder med udsatte børn og unge.

Du skal ønske at kvalificere dig yderligere til relationelt arbejde såsom f.eks. familieterapi, familiebehandling, special lærer funktioner, specielle pædagogiske funktioner og lignende.

Funktioner der målretter sig arbejdet med familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb