Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med deltageres forskellige forudsætninger, adfærdsmønstre og handlemåder, så du bedre kan tilrettelægge læringsmiljøer, som tager højde for individuelle forudsætninger og behov.

Datoer og tilmeld

Tilrettelæg læringsmiljøer med fokus på deltagernes forskelligheder!

Fagligt indhold 

Når du har forståelse for forskellige deltageres mangeartede forudsætninger, herunder sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver, så er du bedre i stand til at støtte, vejlede og undervise forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle behov.

Du får viden om:

  • ungdoms- og voksenkulturers betydning for deltagelse i uddannelse samt identitetsudvikling og dannelse
  • hvordan deltagernes motivation, modstand og mestring har betydning for og manifesterer sig i skolehverdagen
  • udviklingspsykologi og livsbue/lifespan.

Udbytte

Med forståelse for deltagernes forskellige forudsætninger bliver du i stand til at begrunde differentiering af undervisning, hvor du medtænker deltagernes adfærdsmønstre og handlemåder, når du tilrettelægger læringsmiljøer.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der fx arbejder som – eller ønsker at arbejde som – lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb