Facilitering og organisering af mangfoldige fritidspædagogiske processer og aktiviteter (6-18 år)

Diplommodul

Få indsigt i indsigt i æstetiske, legende og kreative udtryksformer som dannelses-, lærings- og udvik-lingsprocesser, og som centrale for læring

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Bliv klædt på til at reflektere over fritidspædagogiske processer og aktiviteter som greb til deltagelsesmuligheder og udvikling af relationer mellem børnene/de unge indbyrdes, mellem børn/unge og det pædagogiske personale samt mellem forældre og pædagogisk personale

Du får færdigheder til at:

  • arbejde vidensinformeret og systematisk med dokumentation med henblik på at udvikle og sikre høj kvalitet i de fritidspædagogiske processer og aktiviteter
  • kunne begrunde, rammesætte, lede og evaluere fritidspædagogiske processer og aktiviteter ud fra egen praksis og med inddragelse af børnenes og de unges perspektiver
  • anvende fritidspædagogiske kernebegreber i forbindelse med fritidspædagogiske processer og aktiviteter

Udbytte

Efter at have gennemført modulet Facilitering og organisering af mangfoldige fritidspædagogiske processer og aktiviteter (6-18 år) kan du:

  • håndtere valg og etiske fritidspædagogiske dilemmaer, fx mellem fri tid, børn og unges selv- og medbestemmelse samt struktureret, organiseret og planlagt pædagogisk praksis
  • åbne det fritidspædagogiske mod omverdenen og bygge bro mellem børn og unge, forældre, civilsamfund, foreninger og institutioner

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Facilitering og organisering af mangfoldige fritidspædagogiske processer og aktiviteter (6-18 år) er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen PD i Fritidspædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med børn og unge, eller ønsker at arbejde med børn og unge, indenfor - det fritidspædagogiske felt i skole, SFO, fritidsklub eller lignende institutioner.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb