Fritidspædagogik (6-18 år)

Diplomuddannelse

Den Pædagogiske diplomuddannelse i Fritidspædagogik (6-18 år) er målrettet dig, der ønsker at medvirke til at skabe fritidspædagogiske miljøer, der understøtter mangfoldige deltagelsesmuligheder i børne- og ungefællesskaber.

Diplomuddannelsen giver dig mulighed for at udforske den fælles fritidspædagogiske kernefaglighed (6-18 år) og derigennem skabe intentionelt og reflekteret fritidspædagogisk arbejde og meningsfulde sammenhænge i og på tværs af børns og unges alder og livsarenaer.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse

På diplomuddannelsen i Fritidspædagogik lærer du at:

  • bidrage til at udvikle en mangfoldig være- og bæredygtig fritidspædagogisk praksis
  • indgå i samarbejde med relevante aktører om komplekse problemstillinger, der angår fritidspædagogiske miljøer
  • reflektere over forskellige fritidspædagogiske miljøer, som bl.a. sigter mod sammenhæng i børn og unges væren, deltagelse i fællesskaber og dannelse i forskellige livsarenaer

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagoger og pædagogisk personale, som ønsker at …

  • udforske og vurdere fritidspædagogiske handlemuligheder ift. børn og unges udvikling, livsbetingelser og trivsel på individ-, gruppe- og samfundsniveau
  • kunne skabe betingelser for mangfoldige fællesskaber, og for at børnene og de unge selv kan skabe forskellige arenaer for fællesskaber.
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær