Pædagogisk Diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Med en pædagogisk diplomuddannelse får du mulighed for at dykke ned i dit fagområde, styrke dine kompetencer og ruste dig endnu bedre til at gøre en forskel for børn, unge og voksne. 

Læs mere om de pædagogiske diplomuddannelser, retninger og moduler herunder.

Få den nyeste viden inden for pædagogik

Går du med et stærkt ønske om at gå i dybden med de pædagogiske fagområder, som er relevante for din pædagogiske praksis? Vil du gerne blive bedre til planlægning, organisering og udvikling af pædagogfaglige opgaver inden for undervisning, vejledning, læring, kommunikation og social inklusion? Så er Diplomuddannelsen noget for dig. Den pædagogiske diplomuddannelse er for dig, som gerne vil udvide din faglige ekspertise inden for det pædagogiske felt. På UCL kan du vælge mellem mere end 20 retninger.

Det får du med en pædagogisk diplomuddannelse

Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at varetage pædagogiske funktioner på et højt fagligt niveau. Du får: 

  • Indsigt i de pædagogiske metoder og forskning
  • Forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem samfundsmæssige vilkår og pædagogisk arbejde
  • Færdigheder i at analysere og formidle komplekse pædagogiske problemstillinger
  • Kompetencer til at anvende teorier og metoder med det formål at udvikle den pædagogiske praksis
  • Du styrker samtidig dine karrieremuligheder

Tag en hel Pædagogisk Diplomuddannelse eller et enkelt modul

Diplomuddannelsen er på 60 ECTS. Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler. To moduler er obligatoriske: Pædagogisk Viden og forskning (10 ECTS) og Undersøgelse af pædagogisk praksis ( 5 ECTS). Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år. Afsluttet uddannelse giver dig ret til at bruge betegnelsen Diplom i Pædagogik (Pædagogisk Diplomuddannelse) eller Diploma of Education på engelsk.

Modulerne kan læses enkeltvis, hvis du ønsker at følge et og kun et bestemt modul som led i din efteruddannelse. Hvert modul kan også tages selvstændigt, hvis du selv ønsker at sammensætte uddannelsens opbygning. Det gør du ved at vælge en Individuelt tilrettelagt Pædagogisk Diplomuddannelse, som ikke er retningsbestemt.

Moduler og retninger på den pædagogiske diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen kan du styrke netop den faglighed, som du brænder mest for. Da det er en erhvervsrettet uddannelse, er fokus på at omsætte den nyeste teori og forskning i dit pædagogiske fagområde. Du får mulighed for at anvende din nye viden i praksisnære problemstillinger, og du bliver klædt på til at indgå i tværfagligt samarbejde om det pædagogiske arbejde. 

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche. På UCL kan du vælge mellem følgende uddannelsesretninger: 

Fag

Den pædagogiske diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi

Andre uddannelser der minder om denne

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder