Pædagogisk Diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Med en pædagogisk diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle metoder til planlægning og udvikling af pædagogfaglige opgaver inden for undervisning, vejledning, læring, kommunikation og social inklusion. Du kan vælge mellem mere end 20 retninger.

Retning

Hos UCL kan du vælge Individuelt tilrettelagt PD, som ikke er retningsbestemt, eller du kan vælge mellem følgende uddannelsesretninger

Opbygning

Den pædagogiske diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Andre uddannelser der minder om denne